Downloads en links

   • Informatie klas 1, 2 & 3

Bevorderingsnormen klas 1-3

Toetsrooster (versie 8 nov)

 

  • Programma van toetsing en afsluiting klas 4, 5 & 6

PTA klas 4     PTA klas 5     PTA klas 6

Addenda et corrigenda

Presentatie ouderavond klas 6 (ppt)


  • Schoolreglementen & protocollen

Schoolreglement

Verzuimprotocol

Pestprotocol 

Leerlingenparticipatie 

Leerlingenstatuut

Alcoholbeleid & Regels m.b.t. bovenbouwfeesten

Dyslexieprotocol 

Klachtenregeling

Professioneel statuut 


  • LO documenten

Zalenrooster p1 klas 2-5 

Zalenrooster p2 klas 1-5


  • Overige downloads

Herstelmeldingsformulier na ziekte

Informatie openbaar vervoer

‚ÄčVerlofformulier studieoriëntatie


  • Profielwerkstuk klas 6

PWS instructie 2018/19  

Handleiding statistische toetsen

Hoe maak je een onderzoeksverslag


Prowise connect