Pilot klas 3

Written by
Geschreven door Pilot klas 3

Om jullie op de hoogte te houden van het verloop van de pilot in klas 3 zullen we hier afwisselend leerlingen en docenten aan het woord laten over hun ervaringen. Ditmaal blikt Pascha terug op de afgelopen weken.

 

Post 14: Pascha Berezikov, 3A

21 juni 2019

We zijn alweer aangekomen bij de laatste projectweek. De afgelopen 7 weken zijn zo snel voorbijgegaan. Ik ben met van alles en nogwat bezig geweest. Van de multiversetheorie tot aan geluk; ik heb het behandeld.

Je hebt enorm veel mogelijkheden bij de projecten. De docenten geven je de vrijheid om te doen wat jij interessant vindt. Natuurlijk zijn er Latijn-vertalingen en heelal-opdrachten, maar het verschil met afgelopen periodes is dat het maar een deel is van wat wij doen.  Door bezig te gaan met wat ik interessant vind heb ik meer afgekregen en ben ik gegroeid in niet alleen kennis en vaardigheden, maar ook als persoon.

Het klinkt misschien cliché, maar het is waar. Door mij bezig te houden met dingen die ik belangrijk vind gebeuren er namelijk een aantal dingen. Ten eerste vind ik dat ik wat heb aan wat ik leer, wat toch wel een fijn gevoel is. Ten tweede krijg ik meer af, sinds ik gemotiveerd(er) ben. Ten derde heb ik meer plezier in wat ik doe. Aan het einde van deze projecten voel ik mij hierdoor anders, iets ouder en wijzer zou je kunnen zeggen. Ondanks dit alles moeten we natuurlijk er wel op letten dat wat je doet leerzaam is. Bij mij is dat (hopelijk) goed gegaan.                                           

De onderwerpen die zijn gekozen zijn divers en actueel. Weer krijg ik het gevoel dat wat ik leer meer nut heeft dan in de andere periodes, deze keer doordat klimaat, heelal en zeker utopie hele belangrijke thema’s zijn in de samenleving. Naast natuurkundige, griekse en wiskundige theorie te behandelen, gebruiken we het vooral in de praktijk en in de vormen die van toepassing zijn op de projecten. Ook behandelen we andere stof dan normaal. De stof in deze periode heeft meer elementen van filosofie en maatschappijleer. Aangezien we daar weinig van hebben gehad in de onderbouw, vind ik dit een mooie afwisseling. Daarnaast zorgt dit ervoor dat we bewuster worden van de wereld waarin we leven. En dat is toch wel één van de belangrijkste dingen tegenwoordig.


Post 13: Mevr. Smit, Docent Engels

17 juni 2019

De aarde warmt op, er zijn overstromingen en droogtes en het wordt alleen maar erger en de ijsbeer gaat ons niet redden dus we zullen het zelf moet doen. Gelukkig is er deze week op het Praedinius elke dag een klimaattop om het probleem van klimaatverandering voor eens en voor altijd op te lossen.

In elke groep zijn de leerlingen verdeeld in 6 landen en binnen de landen heeft elke leerling zijn eigen rol en dus ook zijn eigen kijk op klimaatverandering. De minister van buitenlandse zaken uit Kameroen heeft tenslotte andere doelen dan de voorzitter van het AWO in Rusland en toch zullen ze er samen uit moeten komen.

Moeten alle landen een deel van hun GDP afstaan om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan of moet er vooral geïnvesteerd worden in onderzoek? Hoe helpt onderzoek landen die nú in de problemen zitten? Waarom zouden rijke landen arme landen moeten helpen? Waarom zouden arme landen moet opdraaien voor problemen die veroorzaakt zijn door rijke landen? Hoe kun je vertrouwen dat geinvesteerd geld goed terecht komt in onze corrupte wereld? Kun je landen dwingen samen te werken en geld, kennis en voorzieningen te delen?

Dit zijn allemaal vragen die gesteld zijn en tot discussie geleid hebben. Door de leerlingen verschillende rollen te geven, kijken ze door verschillende brillen naar het probleem en zien ze veel beter hoe complex het is, omdat elke rol in elk land een andere kijk op de zaken heeft. 

Leerlingen geven aan dat, doordat ze binnen de thema’s meer tijd en nieuwe manieren hebben om een onderwerp te benaderen, ze op een andere manier naar zaken leren kijken. Door zelf na te denken over een kwestie zoals klimaatverandering blijft het beter hangen dan wanneer ze een aantal zaken uit hun hoofd moeten leren en ze hebben er in de toekomst meer aan.

Hoe dan ook, het was zeker een klimaattop die veel teweeg heeft gebracht maar of de leerlingen ook antwoord wisten te geven op de vragen? Nog niet echt, maar gelukkig hoeft het nieuwe klimaatverdrag pas volgende week geschreven te worden dus ze hebben nog alle tijd om het probleem van ontbossing in Argentinië op te lossen, en de overstromingen in Pakistan en wie weet, wellicht wil Noorwegen volgende week toch nog wat van hun oliegeld met de rest delen…


Post 12: Niels Maring, 3E

16 juni 2019

En we zijn alweer aangekomen in de laatste weken van de pilot, iedereen is bezig met zijn eindopdrachten en zoals Meine vorige week al zei zijn de docenten steeds meer aan het wennen aan deze nieuwe speciale periode. 

Wat mij vooral bevalt aan deze periode is dat we bijna altijd een uurtje extra kunnen uitslapen, waardoor we veel wakkerder en gezelliger op school zitten. Ook vind ik het fijn dat de vakken gecombineerd zijn en je leuke eindprojecten gaat maken met docenten die je nog nooit eerder hebt gehad en als laatste ben ik blij dat we tijdens de thema’s een andere klas hebben dan de jaren hiervoor en we ook een keer andere kinderen leren kennen, maar je ook wel je oude vertrouwde klas hebt bij de activatie uurtjes tijdens het 1e en 2e uur. 

Laat mij u eventjes mijn rooster beschrijven: 

Op maandag heb ik 1e uur vrij waardoor ik lekker kan uitslapen en het 2 uur hebben we het activatieuurtje lezen (waar je niet echt bijzonder veel actiever van word) met onze oude klas. Daarna ga ik met mijn nieuwe klas bezig met het thema heelal. 
Zoals ik al eerder heb benoemd zijn we bij alle thema’s eigenlijk al in de eindopdrachten en bij heelal waren de eindopdrachten dat je en een brief moest schrijven aan een van de schrijvers uit Griekse/Latijnse stukken die je in eerdere lessen hebt vertaald en alle klassen samen gaan een stadsplanetarium maken op de grote markt. 

Op dinsdag heb ik weer 1e uur vrij en daarna heb ik tekenen. Na het 2e ga ik bezig met het thema utopie. Ook in dit thema zijn we bezig met de eindopdrachten en bij dit thema kon je kiezen tussen of retorica, waar je een TED-talk moest schrijven over jouw Utopia of je ging bezig met drama waarin je ook weer 4 verschillende keuzes had: 1. Alleen spelen. 2. Een stuk herschrijven en spelen. 3. Een nieuw toneelstuk schrijven en 4. decor bouwen voor een scène. Zelf heb ik voor 2 en 4 gekozen. Mijn groepje en ik hebben voor twee keuzes gekozen omdat wij met 8 personen zijn i.p.v. 4 personen 

Op woensdag heb ik zoals gewoonlijk nu weer 1e uur vrij en daarna het vak drama. 
Daarna ga ik bezig met het thema Das Parfum, waarin ik mijn eigen parfum ga maken. 

Op donderdag heb ik, ja u raadt het al weer 1e uur vrij, maar daarna heb ik iets bijzonders. In plaats van dat ik het 2e uur met alleen mijn eigen klas muziek heb, doen we dit samen met 3D. Later op deze dag heb ik het thema Klimaat, waarin we ons voorbereiden op een klimaattop in het Engels. Een paar weken terug zijn er door de docenten onder de groepen landen verdeeld en moeten alle landen samen een klimaatverdrag samenstellen in het Engels. 

En tot slot heb ik op vrijdag helaas een keertje geen 1e uur vrij, omdat ik gym heb. 
In de middag heb ik het thema barbaren, waar we een inburgeringscursus hebben gemaakt als klas en moeten gaan debatteren. 

Van al deze thema’s vind ik utopie en heelal het leukst, waarom? Zelf vind ik het heelal fascinerend en bijzonder en vond ik het leuk om er allemaal dingen over te weten te komen en waarom ik utopie ook leuk vind, komt doordat ik drama erg leuk vind vooral als je zelf mag bepalen wat je gaat spelen. 

Als allerlaatste vind ik het een leuk idee van school en hoop dat dit nog vaker gaat terugkomen op school. 
 


Post 11: Meine Zuidema, 3E

10 juni 2019

Het periode 4 project gaat tot nu toe heel erg goed vind ik. De docenten zijn soms nog wel wat onwennig in het begin maar het begint nu  wel te komen dat de lessen soepel in elkaar overlopen qua docenten onderling.

Het is erg leuk om te merken dat bepaalde vakken nu naar de actualiteit worden gehaald waar ze voorheen eigenlijk alleen in het verleden zaten (denk aan een Griekse tekst die blijkbaar drie millennia geleden is geschreven maar toch over ruimtevaarders gaat)

De projecten bespreken veel dingen waar je op school normaal gesproken nooit zoveel over hoort. Bijvoorbeeld het thema klimaat waarbij we een infographic (een soort van poster) gaan maken over hoe we onze CO2 uitstoot kunnen verminderen, dit doe je normaal gesproken niet in een les. Ook zijn we met meneer Vletter naar een wierde gefietst en hebben daar geleerd over hoe het zat met de veenafgraving in Noord-Nederland en hoe dat de stad in de komende jaren zal gaan beïnvloeden.

Met het thema Parfum gaan we ons eigen parfum maken waar heel wat meer bij komt kijken dan je zou verwachten. Je moet recepten uitzoeken, geurcombinaties vinden en er ook nog reclame voor maken en het presenteren in het Duits of Frans. Maar we hebben er zin in!

Al met al vind ik het een erg leuk project om voor de eerste keer aan mee te doen en ik hoop dat de school het ook voor volgende jaarlagen zal doen.


Post 10: Dhr. Ellert H. E. Boeke, vader van Shanna (3C)

2 juni 2019

Op 28 mei 2019 hebben we de tweede klankbordbijeenkomst van ouders en leerkrachten om te spreken, en af te stemmen over de uitwassen van de proef tot dan toe. Ik moet halverwege de bespreking denken aan de eerste ouderavond waar de proef werd aangekondigd en er best veel kritische vragen vanuit de ouders waren. “Hoe gaat het dan als mijn zoon/dochter geen cijfers meer krijgt, gaat hij/zij dan wel over?!” en vragen in de toon van: “Hebben jullie dan hier en daar wel aan gedacht?” Je zou kunnen zeggen; (terecht) bezorgde volwassenen die hun kind in een experiment niet willen zien falen.

Van die uitingen blijkt nog slechts één brief met vragen over.

De bespreking is nu in een iets andere setting dan die ervoor. Er werd gevraagd of er ook andere ouders interesse zouden hebben in het bijwonen van deze bespreking. De moeder van een vriendin van Shanna is ook aanwezig. 

De proef is nu krap een maand onderweg en iedereen is erg nieuwsgierig wat de geluiden zijn. Ik zelf ben benieuwd of er ook andere ouders lessen hebben bijgewoond zoals in een eerdere brief werd aangegeven. Ik zelf ben op 8 mei, één van de eerste dagen van de proef naar school gegaan om te zien hoe deze proef er in praktijk uit zou zien. Daarover straks meer. 

Er wordt geopend met de vraag wat de geluiden van de ouders zijn en hoe hun kind reageert op het nieuwe lesprogramma. De ouders zijn eigenlijk allen erg positief. Ze zien dat hun kind véél meer informatie thuis deelt dan voorheen. De leerlingen hebben eindelijk ook tijd voor andere activiteiten dan louter huiswerk. Ik denk bij die opmerking ook aan Shanna. Het komt soms over als strafwerk; je hebt de hele dag al veel informatie in de klas opgezogen en het idee dat je de stof beheerst, maar hoe je het ook went of keert, elke dag weer die huiswerkopgave. Welk signaal geef je daarmee af? Ik snap best dat er soms huiswerk gemaakt moet worden omdat bepaalde stof herhaling vereist om te beheersen, maar het patroon van steevast elke dag kan bijna niet motiverend werken. 

Over het uitblijven van het huiswerk zijn ook zorgen. Met name of het rendement van de gegeven stof in de klas wel afdoende is en de leerlingen geen achterstand oplopen ter voorbereiding op het vierde jaar. Terecht zou je denken dat bijvoorbeeld opgaven van wiskunde thuis ook nog getraind zouden moeten worden om ze te automatiseren. De docent Duits die aanwezig is en overduidelijk een overdaad aan ervaring bezit reageert hier op. Ze heeft de ervaring dat in de laatste periode van het derde jaar de leerlingen, nadat de vakkenkeuze definitief is, veelal snel de motivatie laten zakken. Ze geeft aan dat de pubertijd begint te intensiveren en met het wegvallen van bepaalde vakken in de vierde klas er geen enkele motivatie meer voor bestaat bij veel leerlingen. Het rendement van de leerstof is in haar ervaring in de vierde periode van het derde jaar all-time low. Het valt haar op dat leerlingen die nu Duits hebben laten vallen in de proef wél actief en positief vertaalopdrachten maken waardoor ze van mening is dat door de proef het rendement juist enorm omhoog gaat, wat afdoende zou compenseren voor het wegvallen van het huiswerk. Logisch ook want wie gaat er ijverig Duits huiswerk maken met 25 graden buiten in de wetenschap dat je na deze periode nooit meer Duits denkt nodig te hebben. 

Er is ook een vraag vanuit één van de aanwezige ouders waarom de leerlingen zelf geen inbreng hebben omtrent het lesprogramma en de onderwerpen die behandeld worden. Hier wordt door de docent geschiedenis op gereageerd. De proef is op andere scholen in het land ook gedaan waar ze dit wel hebben gedaan. Ze hebben deze proeven bestudeerd en er is gebleken dat daarmee de complexiteit van de het aan te bieden lesprogramma enorm groot wordt. Dit zal de kwaliteit van les beïnvloeden en er is voor gekozen om zelf de regie te blijven houden. De leerlingen worden immers al uit hun vaste routine getrokken en volgen de programma’s nu met veel interesse. De bedoeling is natuurlijk dat de fantasie van de leerling geprikkeld wordt en deze weldegelijk vragen gaat stellen. Echter zijn de lesprogramma’s door een aantal leerkrachten geschreven en zijn er ook leerkrachten die de programma’s onderwijzen welke geschreven zijn door een collega. Dan is extra ruis op de lijn niet wenselijk. 

Verder zijn er nog wat praktische zaken die benoemd worden en genoteerd om iets mee te doen in de volgende periode. Geluiden als: “We zitten wel de gehele dag in één lokaal, hierdoor lijkt het allemaal wat op de basisschool” en “Pff we zijn wel moe na zo’n dag.” Of “Jee we moeten wel erg veel lezen” Er zijn daarentegen ook geluiden van leerlingen die juist meer energie hebben dan voorheen. 

De leerkrachten zijn allen erg positief. Ze noemen dat er leerkrachten waren die eerst heel sceptisch waren, maar zich nu al hebben aangemeld om volgend jaar weer mee te doen. 

Omdat ik tot dan toe de enige ben die ook in de klas is geweest, is men nieuwsgierig naar mijn bevindingen. Ik ben op 8 mei in de ochtend op school gekomen en heb de thema’s; Barbaren, Klimaat, Heelal en Utopie bijgewoond. Een bijzonder leuke ervaring. Ik bedoel; het is niet alledaags dat je in de klas van je dochter mag meelopen en ervaren wat ze dagelijks meemaakt in die setting.

De klassen zijn ook wat anders samengesteld dan voorheen. Er zitten leerlingen van andere groepen bij elkaar in waardoor ook nieuwe vriendschappen ontstaan. Ik begin natuurlijk bij de klas van mijn dochter Shanna; thema Barbaren. Er wordt even gegiecheld als ik binnenkom maar dat is snel voorbij. De leerkracht geeft een duidelijke instructie en er lijkt over deze les goed te zijn nagedacht. Wat over de hele linie opvalt is dat de leerkrachten veel energie en motivatie uitstralen wat natuurlijk z’n weerslag heeft op de leerlingen. Ondanks dat ik zelf wat onhandig achterin de klas zit en probeer midden in de les inhoudelijk te verplaatsen in de leerlingen, lijken de leerlingen zelf alles als volkomen logisch te ervaren en starten direct ijverig met de opdracht vanaf een uitgeprint stencil. Ik stel nog wat vragen die aan de leerkracht als de leerlingen zijn begonnen en vertrek met een goed gevoel naar het volgende thema; Klimaat.

Bij Klimaat zitten er achterin de klas maar liefst drie leerkrachten naast de lesgevende docent die eveneens met veel energie, en hier- en daar een grapje, de leerlingen bij de les houdt. Ze moeten hier veel lezen en één van de opdrachten is ook bron onderzoek om te herkennen of teksten nep nieuws zijn of niet. De leerkrachten achterin de klas waaronder de mentor Anna Smit zijn aan het meeschrijven en evalueren en/of observeren. 

Het volgende thema is Heelal. Ik kom net binnen bij de wissel van de wacht. De leerlingen werken in groepjes als de klassieke talen docent het lokaal verlaat. Ik ga maar even achterin de klas zitten en de leerlingen schenken nauwelijks aandacht aan dat figuur die opeens achterin gaat zitten. Dan komt de docent wiskunde het lokaal binnen en begint alsof ik er niet ben. Erg grappig om te zien hoe dat allemaal gaat. Ik vraag het groepje wat het dichtste bij zit, welke alleen uit jongens bestaat, wat ze aan het doen zijn. Een van de jongens vertelt dat ze vanaf een filmpje op een laptop foto’s in de juiste volgorde moeten leggen. Hier valt overigens op dat de bokken en de geiten gescheiden zijn. Iets wat ik wel herken van Shanna als ze vertelt over groepjessamenstellingen. Wiskunde wordt in twee thema’s door twee docenten onderwezen; zowel in Heelal als in Parfum. Na enige tijd komt de leerkracht wiskunde in mijn buurt en sta ik op om hem een hand te geven en toe te lichten waarom ik daar ben. Hij vertelt direct enthousiast over zijn ervaring en heeft er duidelijk zin in. 

Dan vertrek ik naar Utopia. Ik val binnen als er een passage wordt vertoond van de oudejaarsconference van Guido Weijers welke gaat over genderneutraliteit en Patricia Paay die in opspraak kwam met haar omstreden seks-tape. Uiteraard zijn de kinderen geamuseerd. Als het fragment is afgelopen stelt de leerkracht wat vragen en begint de context van haar onderwerp te schetsen door te vertellen over theaters in het oude Griekenland. Opvallend veel en kritische vragen worden door de leerlingen gesteld die overduidelijk zeer betrokken zijn bij de les. De meningen vliegen letterlijk door de klas en worden goed beargumenteerd. Heel leuk om te zien. 
Ik vertrek uiteindelijk na zo’n anderhalf uur omwille van mijn eigen planning. 

Mijn ervaring vanuit de klankbordgroep is dat ik volledig vertrouwen heb in de leerkrachten tezamen met de mentoren en de schoolleiding dat het Praedinius Gymnasium experiment 4e periode gewoon gaat slagen. Overal is goed over nagedacht en de leerkrachten zijn gemotiveerder dan ooit. Dat alleen al gaat z’n effect hebben op het leerrendement van de leerlingen van klas 3.  
 


Post 9: Tanne Houwerzijl, 3E

Het laatste kwartaal is voor klas 3 thema/projectgericht onderwijs. Er zijn 5 thema’s: Barbaren, Heelal, Utopie, Das Parfum en Klimaat. Binnen elk thema werken meerdere vakken samen. In de eerste week  waren er hier en daar wat opstartprobleempjes. Maar nu zit iedereen er goed in. Natuurlijk zijn er af en toe wat vragen, maar het loopt nu soepel en iedereen weet waar die aan toe is.

Ik vind deze pilotperiode tot nu toe een leuke en relaxte periode. Je leert om anders naar dingen te kijken. Zo moesten we bij het thema “klimaat” verschillende bronnen lezen en over één bron een analyse  maken. Veder is er vaak de gelegenheid om in een groepje te discussiëren over bepaalde onderwerpen. Dit verbreedt je kijk op de wereld.

Daarnaast is het ook fijn dat je niet meer de hele tijd naar toetsen en praktische opdrachten werkt. Persoonlijk vind ik school niet altijd even leuk omdat je vaak naar een toets werkt. Je leert dan minder over de actuele dingen en vakken werken weinig samen. Vaak moet je gewoon weer saaie hoofdstukken uit je boek leren. Maar dat doe je nu niet. Vakken werken samen in een zelf geschreven lesprogramma. En in plaats van dat je naar toetsen toe werkt, moet je nu eerst meer kennis op doen over verschillende onderwerpen. Om daarna met alle vakken die binnen het thema vallen een eindopdracht te maken. Ik vind de vrijheid die je krijgt qua samenwerken heel fijn. Vaak mag je zelf kiezen of je gaat samenwerken. Wat mij opvalt is dat iedereen de opdrachten leuk vindt en enthousiast aan het werk gaat.

Nu iets mee over deze week.

Maandag: 

Maandag begon ik met lezen en had daarna het thema barbaren. Eerst had ik beeldend. Bij beeldend moesten we verder werken aan onze opdracht. Wij hadden keuze uit 4 verschillende opdrachten: een zelfportret maken van iemand die je niet bent of bouw een stukje buitenland na en maak er een serie geloofwaardige foto’s van of gebruik de weefsels van de Chinese hoed Ban voor het ontwerpen van een boomhut of ontwerp en druk stoffen gebaseerd op ‘The Grammar of Ornament’. Ik heb gekozen voor de laatste opdracht en werk samen met nog twee andere mensen. 

Dinsdag:

Dinsdag begon ik met tekenen. Daarna had ik het thema Heelal. Bij heelal maak je gedurende de hele dag opdrachten over klassieke talen, natuurkunde en wiskunde. De eerste twee weken moesten we zowel Latijn als Grieks vertalen. Maar deze week hoefde je alleen de taal te maken die je volgend jaar kiest. Daardoor was het makkelijker om alle opdrachten in de les af te krijgen want de eerste twee weken was het erg veel.

Woensdag:

Woensdag begon ik met drama. Dat vind ik het leukste activeringsuur. Na drama had ik het thema Utopie. Daar zitten de vakken drama, klassieke talen, filosofie en Engels in. De eerste drie weken kregen we vooral veel informatie over ideeën over de verschillende Utopieën. Dat kunnen we dan gebruiken om onze eindopdracht te maken. Het is best saai als je eerst de hele tijd moet luisteren, maar gelukkig kunnen we nu bij drama al wel wat spelen. Daarom is Utopie tot nu toe best saai.

Donderdag:

Donderdag had ik eerst muziek. Daarna ging ik verder werken aan het thema Das Parfum. Bij Das Parfum heb ik opdrachten gemaakt voor Frans, Duits en scheikunde. Ik vind het een leuk thema maar iets te talig.

Vrijdag:

Vrijdag zou ik beginnen met gym, maar dat viel uit. Nadat ik had genoten van mijn eerste twee uur vrij had ik Klimaat. Bij Klimaat moest je eerst een opdracht maken over een product die zowel lokaal als mondiaal wordt verbouwd en wat de CO2-uitstoot van het product is. Ik had samen met iemand anders voor het product rozemarijn gekozen. Daar hadden we een stukje over geschreven. Daarna werden er groepjes gemaakt voor “de klimaattop”. Het idee daarvan is dat ieder groepje een land krijgt en daar wat over moet schrijven. Je moet dan bijvoorbeeld wat schrijven over de natuur, over de rol van het land in de wereld en natuurlijke een stukje over de gevolgen van de klimaatverandering in dat land.

Ook deze week was het weer een geslaagde week.


Post 8: Sophie Bekkering, 3E

24 mei 2019

We hebben inmiddels drie weken van de themaperiode achter de rug. Het idee en de werkwijze van de  periode begint steeds meer vorm te krijgen en wij (als leerlingen) beginnen steeds meer aan deze nieuwe manier van les krijgen te wennen.

In eerste instantie vind ik het idee achter deze periode heel goed. Je bent lekker bezig met het maken van opdrachten en verwerkt de stof op een creatieve manier, dit zorgt er voor dat je meer gaat nadenken over de stof die behandeld wordt en wat je met de lesstof kan doen. Daarnaast draait het ook alleen  om woordjes uit je hoofd te leren, dat is afwisselend. Helaas is de uitvoering van dit idee niet helemaal optimaal, aangezien we bij sommige projecten nog steeds gewoon vooral teksten vertalen en dingen zoeken om dit vervolgens gewoon domweg op te schrijven. Dit viel wellicht te verwachten, want het is de eerste keer dat er op deze manier een hele periode lang wordt lesgegeven. Vandaar ook dat evalueren en feedback geven zo belangrijk is.

Het belangrijkste punt waar ik me zorgen over maak in deze periode is: ‘hoe zit het volgend jaar?’ 
We zijn nu lekker bezig met het creatief verwerken van de stof waarbij we geen huiswerk en toetsen hebben en dat klinkt natuurlijk hartstikke leuk, is het ook wel. Alleen is het de vraag of dat volgend jaar ook nog het geval is. Na een lange periode zonder huiswerk en daarna ook nog eens een lekker lange zomervakantie ben ik bang dat we uit het ‘leerritme’ zullen raken. Hiermee bedoel ik dan om productief bezig te zijn ook na schooltijd. Als van zelfsprekend is het fijn om geen huiswerk te hebben, vooral als het lekker weer is, maar zelf heb ik het gevoel dat ik er een beetje onproductief van aan het worden ben. Daarnaast heb ik het gevoel dat we niet meer echt bezig zijn met het onthouden van de stof. Het is heel leuk om zo lekker creatief en praktisch om te gaan met de stof, maar ik vind het persoonlijk toch ook handig als ik volgend jaar de grammatica van Grieks nog echt snap. Deze periode ben ik hier natuurlijk ook mee bezig door het vertalen van teksten waarbij ik dit automatisch moet gebruiken, maar het lijkt me toch handig om de rijtjes ook echt goed te kennen.

Natuurlijk zijn er ook een hele hoop leuke aspecten aan deze periode, waarvan er ook al een heel aantal zijn genoemd in deze blog. Wat er voor mij echt uitspringt is dat we niet meer alleen maar met een boek voor onze neus opdrachten zitten te maken. Deze periode zijn alle vakken in een thema met elkaar verbonden, de informatie die ik bijvoorbeeld leer bij filosofie (het thema utopie) kan ik ook weer gebruiken voor mijn speech voor drama! 
Ik vind het positief opvallend dat alle thema’s op een eigen en verschillende manier zijn ingevuld. Zo zijn we ons bij het thema klimaat aan het voorbereiden om een eigen klimaattop te houden, waarbij ieder groepje zich opstelt als een ander land. Bij het thema barbaren doen we weer iets heel anders, daar zijn we nu bezig zijn om voor Nederlands een inburgeringscursus te maken.

Er zijn zeker nog een aantal verbeterpunten aan deze themaperiode. Toch vind ik dat het voor deze eerste keer heel goed gaat en vind ik het idee erachter mooi. En natuurlijk is het ook fijn dat er wat van de schoolstress weggehaald wordt in de laatste periode van het schooljaar.


Post 7: Dhr. Houkes, Docent Geschiedenis

22 mei 2019

We zijn nu twee weken op weg en er komen tal van vragen langs. Er valt heel veel te evalueren. Wat dat betreft is één van de doelen van het project zeker geslaagd: als docenten denken we deze weken gezamenlijk na over de werking van (ons) onderwijs, en dat is niet gestopt na het schrijven. En de discussie die we daarbij voeren wordt gevoed door al die activiteit in 5 lokalen. Het is geweldig om te zien hoe andere groepen het thema hebben uitgewerkt en hoe dat door leerlingen wordt ervaren. En dat de leerlingen deelnemen aan de discussie is daarom cruciaal.

De bevindingen zijn nogal afwisselend. Vandaag hoorde ik iemand zeggen dat hij de tussenuren mist. Betekent dat dan dat tussenuren prettiger zijn dan iets later beginnen en op tijd thuis zijn zonder huiswerk?

Er zijn ook leerlingen die het saai vinden en veel werk. Bij het doorvragen blijkt wel dat het gevoel over het ‘vele werk’ vooral wordt ingegeven door het feit dat er van tevoren gedacht werd dat het een relaxte periode zou worden. Wel interessant is dus om te kijken in hoeverre verwachtingspatronen vooraf bepalen hoe dit thema-onderwijs uiteindelijk ervaren wordt.

Wat betreft mijn eigen thema Barbaren: na twee weken blijken er toch nog wat kinkjes in de kabel.

‘Dit zijn nog steeds afzonderlijke vakken!’

‘Wat is nou precies de bedoeling van alle teksten?’

Deze kinkjes zijn interessant. Is het een probleem dat de vakken nog duidelijk zichtbaar zijn? Zou het per se duidelijker worden als we alles hutselen? En zorgt deze vorm wellicht – zoals Shanna in haar blogpost van 12 mei aangeeft – ook wel weer voor wat afwisseling binnen het hele aanbod van thema’s door de week heen?

Het punt is wel dat wij als schrijvers een duidelijk doel voor ogen hadden, maar dat dat dus nog niet helemaal is geland. Of in ieder geval niet bij iedereen. Zal dat uiteindelijk wel  gebeuren? Ik ben zo benieuwd!

Barbaren is niet het enige thema waarbij vakken afzonderlijk een stempel drukken. Iedereen heeft zo een eigen voorkeur voor een thema, en dat heeft dan niet zelden te maken met het feit dat bepaalde vakken daar duidelijk zichtbaar zijn – bijvoorbeeld met Frans en Duits bij Parfum. Er zijn ook thema’s waar dat veel minder het geval is – bijvoorbeeld Klimaat – dus uiteindelijk is er voor ieder wat wils.

Met andere woorden, clichés als ‘je kunt nooit iedereen te vriend houden’ en ‘afwisseling is belangrijk’ zijn zeker niet uit de lucht. Ik ga er vanuit dat de inzichten aan het einde van de rit wel wat gearticuleerder zijn dan dat, maar een goed begin is het halve werk…!


Post 6: Jeffrey van den Berg, 3C

18 mei 2019

Een nieuwe periode staat voor een nieuw hoofdstuk in het schooljaar. In periode 4 zijn we bezig met vijf verschillende thema’s verdeeld over de vijf schooldagen in de week. De klassen zijn gehusseld en we zitten nu gemengd bij elkaar in de themagroepen, terwijl we elke dag één of twee lesuren met onze stamklas hebben. Deze ‘klassikale’ uren zijn ingeroosterd op de eerste twee uren, zodat je daarna lekker wakker bent geschud en bezig kunt met het thema van die dag. 

Er zijn inmiddels twee weken achter de rug en ik moet zeggen dat ik vrij positief denk over het idee van de pilot. Het is leuk om met iets anders bezig te zijn dan elke dag weer van lokaal naar lokaal lopen om vervolgens een uur achter een boek te zitten. Aan de andere kant is het in één keer wel een grote verandering om niet meer elke dag in je eigen klasje te zitten, maar dat hoort er ook wel bij denk ik. Nog iets waar ik heel blij over ben is dat er geen huiswerk meer is, dus je kunt na de schooldag gewoon naar huis en helemaal vrij zijn om te doen wat je wilt, zonder je huiswerk in je achterhoofd te houden. 

De vakken die we krijgen voordat de thema’s beginnen zijn voor een deel vakken die we het afgelopen jaar al hebben gehad, tekenen en gym, waarbij we gewoon verder zijn gegaan waar we gebleven waren voordat de pilot begon. Er zijn overigens nog wel twee spoken uit het verleden opgedoken, namelijk muziek en drama, muziek krijgen we samen met nog een klas, 3B. We staan dan met z’n allen in de kantine een beetje muziek te maken. Het is zeker leuk, maar het is wel eventjes wennen na bijna een jaar geen muziek te hebben gehad. Op vrijdag heeft mijn klas lezen, waarbij we dan een uur (je raadt het al) een boek gaan lezen. Ik vind dit eigenlijk vrij nutteloos, want we kunnen dan net zo goed een uurtje later beginnen, maar dat is mijn mening. 

In elk thema zit een aantal vakken verwerkt, die allemaal een beetje in elkaar overlopen. Bij “klimaat” zitten aardrijkskunde en Engels erin verwerkt; bij “barbaren” klassieke talen, geschiedenis, Nederlands, en beeldend; bij “heelal” is er veel sprake van wiskunde en natuurkunde, maar klassieke talen komen ook weer bij dit thema terug; bij “utopie” krijgen we een voorproefje van filosofie (wat we volgend jaar gaan krijgen), weer klassieke talen, Engels en drama en bij het thema “das parfum” komen Duits, Frans, Nederlands en scheikunde aan bod.

Ik vind zelf het thema “heelal” het leukst omdat we vanaf het begin opdrachten gingen doen en gewoon gingen werken. Ik vind dit leuker dan vier uur zitten luisteren naar een hoop theorie om het vervolgens te gaan vergeten. “Klimaat” is ook zeer interessant omdat het ook een relevante thema is. Klimaatverandering is best een groot probleem en wij worden daarover geïnformeerd bij dit thema.

Deze afgelopen week gebeurde er weinig bijzonders, behalve dat we bij “klimaat” met de hele groep een fietstocht door de weilanden gingen maken, dit was best leuk. Om gewoon een paar uurtjes buiten de frisse lucht in te ademen en de mooie weilanden te bezichtigen is toch wel wat leuker dan in het lokaal zitten.

Het feit dat we geen cijfers meer krijgen deze periode maakt het ook wel een stuk relaxter, althans, dat dacht ik totdat ik te horen kreeg dat we allemaal beoordeeld zouden worden op onze inzet. Dit viel te verwachten, maar het verpestte wel de droom van een periode lang relaxen en niks doen. Maar ach, het is in ieder geval een stuk minder hectisch en veel overzichtelijker dan een ‘normale’ periode.

Al met al vind ik de pilot erg geslaagd. Ik weet niet of ik die wel mag zeggen gebaseerd op twee weken, maar tot nu toe vind ik het erg leuk een leerzaam, omdat we i.p.v. alleen maar dingen leren het ook daadwerkelijk toepassen. Ik hoop voor de huidige tweedeklassers dat dit volgend jaar ook zo doorgaat!


Post 5: Koen Teisman, 3A

18 mei 2019

De afgelopen twee weken zijn we elke dag in groepjes met projecten bezig geweest. De eerste week was vooral een inleiding van de zo geheten “pilot periode”, en de tweede week was dan al meer van wat het de komende tijd zal gaan voorstellen. Ik had in eerste instantie nog niet echt een mening over de pilot, en ik wist ook nog niet wat deze periode in zou gaan houden en hoe het structureel in elkaar zou zitten. Echter weet ik, na de afgelopen twee weken, nog steeds niet wat ik ervan moet vinden en ik zal hier dan ook vooral een kritisch standpunt aannemen, omdat het naar mijn mening belangrijk is voor de ontwikkeling van de pilot en omdat het nog niet eerder gedaan is op deze blog.
 
Ten eerste
Het concept van deze pilot is goed doordacht en heeft ook zeker een realistisch einddoel. Echter is het de vraag of dit ook daadwerkelijk iets is wat op het Praedinius past, en of het de leerlingen ook voldoende biedt om de overgang naar de 4e klas te ondersteunen.  Ik heb zelf, ook door middel van gesprekken met medeleerlingen, ondervonden dat er zeker keerpunten aan zo’n pilot zitten en dat ook echt niet iedereen het een succes vindt.
Voorbeeld: voor het project Heelal krijgen we een werkboek met een afwisseling van vertalingen en opdrachten waarbij het vooral gaat om dingen opzoeken en uitwerken. Maar is zoiets als informatie van het internet overschrijven wel echt een effectieve manier om met de toegekende tijd om te gaan? En is het dan wel eerlijk om dan van de desbetreffende vertalingen huiswerk te maken omdat je er simpelweg niet genoeg tijd voor hebt gekregen om alles op school te doen.
 
Ten tweede
En leer je nou eigenlijk wel genoeg? De leerlingen zijn de hele les actief bezig met teksten vertalen, dingen opzoeken, collages maken, etc., maar is dat nou in vergelijking wel een net zo effectieve tijdsbesteding als gewoon een uurtje Frans, of een toets waar je meerdere uren in moet steken. Het leeraspect is in principe uit de periode gehaald, en de vraag is dan ook of leerlingen dan nog wel de kunde hebben om van de projecten genoeg dingen op te steken en het ook te kunnen reproduceren. 
Ook vind ik het oprecht jammer dat er niet meer praktische toepassingen zijn die je elke dag tegen komt. Bijvoorbeeld: je combineert de vakken wiskunde en economie om te behandelen hoe het werkt met studieschulden of hoe het zit met belasting betalen als je een vakantiebaantje hebt, etc. En waarom wordt er niet gekeken naar hoe sommige vakken in een echt beroep passen? Ik heb dan ook het idee dat de uitwerking van de meeste thema’s meer op het creatieve vlak wordt gezocht en minder op het praktische vlak.
Zoals in de eerdere blogposts ook genoemd is zijn sommige dingen ook gewoonweg saai, al komt dat uiteindelijk neer op je persoonlijke mening en interesses en is dat natuurlijk ook niet iets wat je gaat veranderen omdat er iemand niet tevreden mee is. Toch is het wel iets om over na te denken en, denk ik, ook niet iets wat gebagatelliseerd moet worden. 
 
Conclusie
Al met al is dit echter de eerste keer dat dit gedaan word op het Praedinius, en zoals genoemd werd is er ook ruimte voor fouten. Als dit concept dus over de jaren doorgezet zou worden, is dit een goede manier om er achter te komen wat wel en niet werkt. Toch blijf ik bij mijn standpunt en ik nodig dan ook iedereen uit om er ook kritisch naar te kijken en mee te denken over hoe nu verder. 
 
Mijn suggesties zijn de volgende:
- Is het wel handig om dit project in de 4e periode te doen? Waarom bijvoorbeeld niet in de 3e periode met feestdagen en activiteiten zoals de Limburg excursie.
- Misschien is het handig om leerlingen actief mee te laten denken en mee te laten werken aan het bedenken van thema’s en het uitwerken hiervan.
- Is het wel handig om alleen creatieve projecten op te zetten, in plaats van er ook praktische zaken in te verwerken.
 

Post 4: Mevr. Streekstra, Docent Klassieke Talen 

15 mei 2019

Waar de thema's eerst vooral in de wandelgangen leefden, leven ze nu in de lokalen. De eerste week (en de helft van de tweede) zit er namelijk alweer op.

Zelf heb ik mogen meeschrijven aan het thema 'Heelal,' waarbij Wiskunde, Natuurkunde en Grieks en Latijn samenkomen, help ik leerlingen 4 uur binnen dat thema en ben ik ook een uur aanwezig bij het thema 'Barbaren,' een combinatie tussen geschiedenis, beeldend, Nederlands en wederom de Klassieke Talen. Ik vind het erg fijn dat ik op deze manier betrokken ben bij twee verschillende thema's, omdat ik zo ook kan ervaren wat leerlingen voor het thema Barbaren doen in welke vorm de docenten dit thema hebben gegoten.

Ik merk namelijk dat ik erg nieuwsgierig ben naar de keuzes die andere docenten hebben gemaakt voor hun thema's. Het grappige is dat andere docenten dit ook zijn: ik zie regelmatig docenten achterin een lokaal zitten of even binnenkijken om te kijken wat er gebeurt. Bij het ene thema krijgen leerlingen binnen het kader van één onderwerp verschillende invalshoeken om te kijken naar dit specifieke onderwerp. Bij een ander thema krijgen leerlingen stof toegereikt om over na te denken en hierover meningen te vormen en bij weer een ander thema krijgen leerlingen veel opdrachten om zelf tot ontdekkingen te komen. Elke manier van werken wordt anders ontvangen (de één vindt het bijvoorbeeld fijn om zelf met opdrachten bezig te zijn, de ander vindt dit juist vervelend). De verschillende ideeën die leerlingen hebben zijn erg interessant. Ik ben ze enorm dankbaar dat ze zo bereid zijn om met een neutrale blik te kijken naar wat ze aan het doen zijn en hierop eerlijk te reflecteren en te evalueren. Dit gaat het verdere verloop van het thema enorm helpen (vaak worden er al verbeteringen aangebracht voor de volgende dag), maar ook voor veranderingen die later gemaakt zullen moeten worden om de pilot succesvol te laten zijn.

Naast dat de pilot me nieuwsgierig maakt naar het verloop van de 'lessen,' merk ik dat het ook inspirerend werkt. Toen ik een aantal jongens in vrouwelijke kleding zag zitten, ben ik gaan spieken bij de deur. Leerlingen zagen mij al gauw en kwamen uitleggen wat ze aan het doen waren: ze moesten voor de Klassieke Talen binnen het thema 'Utopie' aan de slag met een toneelstuk waarbij vrouwen tijdens de Thesmophoria, een festival voor alleen vrouwen, in een soort volksvergadering (een mannelijk en politiek orgaan binnen de Atheense democratie) bepalen over het leven van Euripides. Omdat alleen vrouwen bij deze vergadering mogen zijn, stuurt Euripides een man verkleed als een vrouw om te spioneren bij deze vergadering en als een soort advocaat een pleidooi te houden om hem in leven te laten. Dit gaat echter niet helemaal zoals verwacht. De ironie is dat al deze vrouwen gespeeld worden door mannelijke acteurs. Je kunt daarbij verschillende vragen stellen, over het stuk zelf (op welke punten zie je humor in het stuk? Wat is de betekenis van deze vrouwenvergadering binnen een Atheense context?), maar ook in het kader van wat wenselijk, wat utopisch zou zijn (waarom waren binnen de Griekse samenleving alleen mannen toegestaan bij volksvergaderingen? Wat was de positie van de vrouw binnen de Griekse samenleving? Hadden/hebben mannen dan alleen politieke macht? Hebben/hadden vrouwen pas politieke inspraak als zij zich als man gedragen/gedroegen? Hoe zou het zijn als vrouwen de macht hebben/hadden? Hoe zou een ideale bestuursvorm er eigenlijk eruit zien?).

Een ander moment waarop ik met veel meer vragen wegliep dan waarmee ik kwam was toen ik een uur bij het thema 'Klimaat' bijwoonde. Leerlingen kregen binnen het thema te maken met het razend actuele onderwerp fake news. Na afloop van het uur, in de pauze, had ik een gesprek met leerlingen en het waarom achter mijn aanwezigheid bij het thema 'Klimaat;' was ik ook bij het 'Klimaat' betrokken? Dat kon toch helemaal niet? Ik dacht even na en kwam al gauw tot de conclusie dat dit wel degelijk zou kunnen en heb uitgelegd aan leerlingen hoe (dank aan de collega die mij meteen materiaal heeft gegeven om dit idee verder uit te werken!). Daarna heb ik nog een ontzettend fijn gesprek gehad met leerlingen over een ander thema, het 'Parfum' en hoe de onderwerpen daarbinnen ook nu nog steeds actueel zijn. We hebben het gehad bijvoorbeeld gehad over het verschil tussen moord met voorbedachte rade en moord zonder. Wat vonden zij erger? De argumenten die de leerlingen aandroegen en de respectvolle manier waarop zij met elkaar en met mij in discussie gingen lieten mij doen geloven dat zij binnen deze thema's, waarbij ze met grote vragen aan de slag gaan, goed tot hun recht (zullen) komen.

Door de grote vragen die een rol spelen in gesprekken met leerlingen, kijk ik bijvoorbeeld voor Klassieke Talen en als lid van het thema 'Heelal' ook uit naar de eindopdrachten van dit thema. Voor één van deze opdrachten dienen leerlingen namelijk wiskundige en natuurkundige theorieën, grafieken en berekeningen te gebruiken om de standpunten en ideeën die in de Latijnse en Griekse vertalingen (die ze zelf hebben gemaakt) naar voren zijn gekomen te bevestigen én te ontkennen. Daarbij speelt ook de aanwezigheid dan wel de afwezigheid van buitenaards leven een rol. Een grote opdracht dus waarbij de verschillende vakken samenkomen, ervan uitgaande dat een discussie en een mening pas echt inhoud krijgt wanneer er kennis is om deze mening op te baseren.

Voor de Klassieke Talen vind ik het daarbij erg belangrijk en ontzettend fijn dat er stappen gezet worden naar een meer thematische aanpak. Ik vind het een goede ontwikkeling dat leerlingen aan de hand van Klassieke teksten (zij het in vertaling (zoals bij Utopie), zij het in de originele taal (zoals bij Barbaren en Heelal waardoor nuances en verteltechnieken ineens heel duidelijk worden) vragen gaan stellen en beantwoorden over de inhoud van deze teksten. Inhoud die nu misschien nog wel meer speelt dan ooit. Er is binnen het Klassiekenonderwijs al decennialang een landelijke discussie over de aandacht die de talen (lees: vertalen) krijgen binnen de lessen en de cultuur. De cultuur biedt stof voor veel belangrijke vragen en biedt soms ook mogelijke (aanzetten tot)oplossingen, waar door het vertalen soms helaas niet altijd evenveel tijd voor is. Ik heb het idee dat er met deze thema's meer aandacht is voor het grotere geheel en de waarde van de Klassieken en dat er hiermee een stap in de goede richting wordt gezet.

Ik denk dat ik inmiddels mijn openingsopmerking dien te rectificeren: waar de thema's eerst vooral in de wandelgangen leefden, ... leven ze dit nog steeds. Het is het gesprek van de dag: iedereen wil van elkaar weten wat er is gebeurd, wat de bevindingen zijn en hoe het de volgende dag of de volgende week zal lopen. Leerlingen willen weten wat ze de volgende dag zullen gaan doen, ze evalueren de thema's (variërend van 'dit was echt heel leuk' tot 'ik vond dit echt saai') en oefenen hun script in de gangen. En de docenten? Die willen weten wat ze volgende dag zullen gaan doen, evalueren de thema's en ... ook zij, oefenen hun scripts in de gangen. :-)


Post 3: Shanna Boeke, 3C 

12 mei 2019

We zitten nu in andere klassen dan de voorgaande drie jaren en werken de hele dag aan een thema i.p.v. dat we gewoon lessen volgen. De aftrap van de pilot werd gehouden in het Harmoniegebouw, waar we een korte uitleg kregen over wat we de komende weken kunnen verwachten. We waren dus in andere klassen gezet, beginnen later en eindigen elke dag om dezelfde tijd (tenzij we mentoruur hebben) en we krijgen geen huiswerk (tenzij je niet hard genoeg werkt in de les) of cijfers. We hadden al een druk jaar, een zware proefwerkweek en de Limburgreis (die leuk was, maar het eindeloze fietsen over Limburgse heuvels niet) achter de rug, dus deze pilot beloofde al veel goeds.

Het eerste thema dat ik had was “parfum”. Dit thema is de combinatie van scheikunde, Nederlands, Engels, Duits en Frans. We keken de film “Perfume: The Story of a Murderer” en discussieerden erover nadat hij was afgelopen. De meerderheid was het erover eens dat het een opmerkelijke en vreemde maar aangrijpende film was: “Het was smerig, maar je kon er gewoon niet van wegkijken.”                                                                                                                       

De tweede dag begonnen we met muziek; dit uur was met mijn “oude” klas en 3B. Ik hou erg van muziek en vind het leuk dat het weer terugkomt. Daarna ging ik door naar het thema “klimaatverandering”. Dit thema is een combinatie van Engels, Nederlands en aardrijkskunde, met het eerste deel van de les dan ook in het Engels. Het onderwerp klimaatverandering is natuurlijk heel relevant en ook wel interessant, maar ik hoorde nog niet veel nieuwe informatie. Wel kregen we huiswerk (hmm…): voor volgende week een lijst maken van manieren waarop je je eigen CO2-voetafdruk kan verminderen.                

De derde dag begonnen we met twee uur gym en daarna stond het thema “barbaren” op de planning, met de klassieke talen, geschiedenis, beeldende kunst en Nederlands. Dit thema was meer gefocust op culturen, wat ik wel interessant vind. Het was wel zo dat bij dit thema de vakken meer gescheiden waren van elkaar, in tegenstelling tot het thema “klimaatverandering” of “heelal”. Het ene uur deed je geschiedenis, het andere uur Grieks/Latijn, etc. Niet dat het heel erg was; je had nu wat meer afwisseling.                       

Vandaag begonnen we de schooldag met tekenen en kreeg ik het thema “heelal”. Hier keek ik naar uit, omdat ik erg gefascineerd word door de ruimte. Dit thema was een combinatie van wiskunde, natuurkunde (vanzelfsprekend) en de klassieke talen. Vandaag moesten we wel erg hard werken om alle opdrachten af te krijgen (wat ook niet helemaal is gelukt) en later hoorde ik dat een andere klas niet alle opdrachten hoefde af te maken. Op zich is het niet het einde van de wereld (zoveel huiswerk is het niet), maar er zit dus wel wat verschil tussen de thema’s. We hadden bij mentoruur vandaag ook een evaluatie over de thema’s tot nu toe; ik hoorde daar ook dat de les varieert per docent.                             

Vandaag startten we de dag met lezen en kreeg ik het thema “utopie”. Hier komen filosofie (wat we volgend jaar krijgen), geschiedenis en Engels aan bod. We zijn ter voorbereiding voor dit thema ook naar de voorstelling “Revolutions” geweest die, ondanks dat ik niet echt vaak naar het theater ga, toch wel heel leuk was. Deze les was meer passief dan voorgaande, maar het was wel boeiend. Ik vind dat we andere klassen hebben wel leuk. Het is jammer dat ik niet meer bij al m’n vriendinnen in de klas zit, maar je leert wel nieuwe mensen kennen. Ook deed de pilot me ergens denken aan de basisschool; de hele dag in hetzelfde lokaal, in groepjes zitten, weinig tot geen huiswerk.                                                                                                                                

Het lijkt me ook fijn dat we in plaats van cijfers alleen beoordelingen krijgen. Voor mezelf, maar ik heb het afgelopen jaar ook gemerkt dat cijfers een grote bron van stress kunnen zijn voor klasgenoten. 

In conclusie, ik kan na vijf dagen natuurlijk nog niet een volledige mening over de pilot vormen, maar dit was in ieder geval mijn eerste indruk. Ik kijk uit naar de rest van deze periode en denk dat de pilot een stap is in de goede richting voor de toekomst van het Praedinius. 


Post 2: Nienke Schuilenga, 3C

12 mei 2019

Maandag

We beginnen de eerste dag om 9.15 in het Harmoniegebouw. Daar krijgen we een korte opening met een toespraak over de verschillende thema’s. Ik kijk zelf erg naar deze periode uit. Voornamelijk, omdat ons beloofd is dat we geen toetsen en geen huiswerk gaan krijgen. 

Na de opening moeten we toch echt aan de bak. Alle leerlingen zijn willekeurig verdeeld over de klassen. Dat dit willekeurig is gedaan is goed te merken, want ik ben geplaatst in een groep van 26 leerlingen waarvan 11 uit mijn eigen klas komen. Dit is erg gezellig, maar ergens ook weer jammer, omdat je dan minder snel met mensen uit andere klassen praat.

In mijn groep beginnen we met het thema “Heelal”. Iedereen heeft een boekje met verschillende opdrachten, waaronder vertaalteksten Latijn en Grieks van filosofen en wiskundige opgaven om de afstanden en groottes van de verschillende planeten in ons zonnestelsel te berekenen. Een andere opdracht die we krijgen is om plaatjes op goede volgorde te leggen. De plaatjes zoomen steeds verder uit. Zo toont het eerste plaatje een afbeelding van mensen die liggen te zonnen op het gras, iets later de aarde en het eindigt met het hele heelal. Ik wist dat het heelal groot was, maar met zo’n opdracht krijg je er echt een duidelijk beeld van. Ik vond de eerste dag zeer geslaagd en ben benieuwd naar de komende dagen!

Dinsdag

Vandaag kan ik het eerste uur lekker in mijn bed blijven liggen, want we hebben het eerste uur vrij. Goed uitgeslapen kom ik aan in de kantine van de Turfsingel waar we muziekles krijgen met 3B. We gaan tot mijn schrik zingen! Dat is niet een van mijn beste kwaliteiten, al vind ik het wel gezellig om de dag zo te openen met mijn vaste vriendengroepje.

Na onze longen van het lijf gezongen te hebben, gaan we door naar het thema “utopie”. Dit thema is vrij passief; we moeten vooral veel luisteren naar docenten, maar we lezen ook een oud Griekse komedie genaamd het vrouwenkabinet. Hierin gaan vrouwen verkleed als man het parlement binnen en slagen erin om het parlement te overtuigen dat vrouwen nu maar eens het heft in handen moeten nemen. 

Woensdag

Tot mijn grote teleurstelling kan ik vandaag helaas niet uitslapen. We hebben een blokuur gym en moeten om 8.30 klaar staan bij de atletiekbaan in het stadspark. Er staan voetbaloefeningen op de planning. Toepasselijk, want Ajax gaat straks weer spelen.

Goed wakker geworden kleden we ons weer om en komen we nog maar net op tijd voor ons volgende thema: “Parfum”. Ik zou zelf op dit moment best wat kunnen gebruiken na die gymles. Op de planning voor vandaag staat het kijken van de film ‘Perfume: The Story of a Murderer’. Ik heb al allerlei rare verhalen gehoord van vriendinnen en ik ga daarom een tikkeltje gespannen de film in. Achteraf valt die film mij reuze mee, al zaten er wel een paar onsmakelijke scenes in. De sfeer van de film maakt je ook erg ongemakkelijk.

Donderdag

Gelukkig vandaag weer het eerste uur vrij. Goed uitgeslapen fiets ik naar school om het 2euur rustig te beginnen met tekenen. Daarna gaan we door naar het thema “Klimaat”. We kijken een interview van 33 minuten lang over iemand die beweerd dat de KMNI fouten heeft gemaakt in hun berekeningen. Oersaai was dat, maar goed; gelukkig stond er meer op het programma. Zo gingen we bijvoorbeeld een oefening doen waarbij wij moesten zeggen of iets een feit of een mening was, door een rood of groen kaartje omhoog te houden. Ik zelf vond dit een leuke oefening, omdat antwoorden van mensen toch nog best vaak verschilden.

Vrijdag

Na weer heerlijk te hebben uitgeslapen beginnen we de dag met een uurtje lezen uit een zelf gekozen boek. Vervolgens ga ik met mijn groep naar het laatste thema: “barbaren”. Hier krijgen we verschillende opdrachten. Zo moeten we een eigen inburgeringscursus gaan maken en hebben we nog verschillende keuzeopdrachten: een portret maken van iets wat je niet bent, een stukje buitenland nabouwen, een doek maken met verschillende patronen of een gevlochten boomhut ontwerpen en/of bouwen.. Ik kies voor het laatste. Het wordt een flinke klus, maar ik vind het wel een leuke opdracht. 

Mening

Mijn mening over de pilot tot nu toe is erg positief. Het is eens iets anders dan de standaard lessen. Ook het feit dat we bijna elke dag het eerste uur vrij zijn en geen huiswerk en toetsen meer hebben valt bij iedereen in goede aarde. Sommige projecten zijn leuker dan andere, maar dat zul je altijd hebben. Wel heeft elk project wel iets voor de alfa’s en de bèta’s. Al met al vind ik deze periode dus zeker voor herhaling vatbaar!

 


Post 1 Dhr. Van Daal, Rector

10 mei 2019

Waarom wilden we dat nu en waarom is het de vorm geworden zoals deze nu is? Dat heeft een behoorlijk lange geschiedenis maar, om kort te gaan, velen van ons voelden dat onderwijs ook op een ander manier zou kunnen om het én interessanter te maken voor de leerling én voor de leraar. Maar hoe kom je er nu achter wat het best werkt op het Praedinius? In het voortraject hebben leraren een aantal vernieuwende scholen in Nederland bezocht waaronder de Nikèschool in Roermond (waanzinnig interessant) en de Nieuwe school in Tilburg. Verder hebben we gesproken met de hoogleraar onderwijskunde aan de RUG Klaas van Veen en zijn vakdidactici. Uiteindelijk zijn we ZELF aan de slag gegaan en hebben we gekeken wat past en wat kan binnen het Praedinius. 

Er dus lang en veel nagedacht en uiteindelijk is een groep docenten flink aan de slag gegaan. Veel werk is verricht door de pilotgroep bestaande uit Regine Ripke, Yvonne Frankema, Lidwien Smeur, Matthijs Droog en Michel Romeijn. Een mooie denktank, slim, goed wetend wat er speelt, communicatief sterk. Eenmaal de structuur bedacht zijn alle secties betrokken bij het bedenken en uitwerken van de verschillende thema’s. Dat heeft veel energie en enthousiasme losgemaakt. Mooi om te zien hoe vakken niet naast elkaar werken maar met elkaar; integratie van vakken en leerstof waarbij de verschillende onderwerpen vanuit een context begrepen worden. Als rector ben ik enorm trots. En hoe gaat de hele pilot? Hoe zullen de leerlingen van de 3e klassen reageren en hun ouders? Durven zij wel helemaal los te gaan en het gebaande pad van de vakken verlaten? Pilot, niet voor niets die naam. Het mag ook mislukken maar daar gaan we zeker niet vanuit en daarom houden we de vinger aan de pols. We blijven veel met elkaar overleggen en zien graag de feedback tegemoet van de leerlingen en hun ouders. Maar we zien nu al een enorme winst in de onderlinge samenwerking bij de verschillende vakken en dat is mooi om te zien. Hoe dan ook, voor mij is het nu al geslaagd!  

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies