Corona Blog 1920-1

17-04-2020

In dit Blog staan alle berichten met informatie betreffende maartegelen omtrent de Corona-situatie.

Blog 1920-2 betreft de periode van 23 april tot aan het einde van schooljaar 2019-2020.
 Vrijdag 17 april 2020

Beste leerlingen,

Hartelijk dank voor het massaal invullen van de enque?te over Leren op afstand. Dat waarderen we zeer. Jullie bijdrage zal een belangrijke rol spelen in hoe we het gaan doen na de meivakantie, als we dan nog niet volledig open gaan. We zijn al bezig met nadenken, maar hoe het er precies uit komt te zien is natuurlijk vooral afhankelijk van wat er door de regering besloten wordt. Dat horen we dinsdagavond. Voor de meivakantie zullen we jullie laten weten wat er na de vakantie gaat gebeuren.

Een paar punten hebben we al wel uit de enque?tes gehaald, met als doel daar op korte termijn wat mee te doen. Het meest opvallend vinden we dat jullie in meerderheid zeggen meer met school bezig te zijn dan voor de coronacrisis. Hoewel we het natuurlijk niet per se verkeerd vinden dat jullie druk zijn met school, begrijpen we ook heel goed dat zeker voor een aantal van jullie de druk nu onprettig hoog is. We hebben docenten dan ook op het hart gedrukt daar rekening mee te houden en, ook al voor komende week, niet meer van jullie te vragen dan voor de voortgang van het onderwijs nodig is. Een ander, wat kleiner punt dat veel van jullie noemden was de behoefte aan pauzes tussen de online-lessen. Om allerlei gedoe met verschoven lestijden te voorkomen hebben we voor komende week nog geen pauzes in het rooster ingevoerd, maar we hebben wel met docenten besproken dat als het enigszins kan lessen niet een heel uur moeten duren. Als er na de meivakantie nog steeds online-lessen zijn, zullen we dan zeker wel pauzes in het rooster opnemen.

Verder vinden jullie in de bijlage het rooster voor komende week.

Goed weekend!

Lynette Vos, Mathijs de Vroome en Maurice van Daal

 

 Vrijdag 10 april 2020

Beste leerlingen van klas 1 t/m klas 5,

Een niet al te lange mail vandaag:

In de bijlage vinden jullie het rooster voor de live-contacten van volgende week.

In Itslearning, in het vak “Enque?tes over de school 2019-2020”, staat een enque?te over het leren op afstand. We willen een goed overzicht krijgen van wat jullie vinden van het onderwijs op afstand en hoe we dat op school georganiseerd hebben. Daarom hierbij het dringende verzoek om de enque?te in te vullen. Als er zaken uit de enque?te komen die we direct kunnen aanpassen zullen we dat niet laten. Eventuele grotere aanpassingen kunnen we doen na de meivakantie, mochten we dan nog steeds in een vergelijkbare situatie zitten als nu.

Een heel goed paasweekend gewenst!


Met vriendelijke groet, mede namens al jullie docenten,

Lynette Vos, Mathijs de Vroome en Maurice van Daal

 Woensdag 8 april 2020

Beste leerlingen van klas 6,

Zoals de meesten van jullie vast al hebben meegekregen, is zojuist de slaag/zak - en herkansingsregeling voor het schoolexamen (en daarmee het complete examen) bekend geworden. In deze bijlage vinden jullie de regeling. Voornaamste punt van belang: jullie krijgen, na vaststelling van de SE-cijfers op 4 juni, de gelegenheid om voor maximaal twee vakken een zogeheten resultaatverbeteringstoets te maken. 

We gaan in overleg hoe we de regeling op school gaan uitvoeren. Vrijdag krijgen jullie weer bericht.

Met vriendelijke groet,
 
Schoolleiding Praedinius Gymnasium
 
 


Woensdag 8 april

Beste leerlingen van klas 1 t/m klas 5,

In de mail van vorige week hebben we beloofd om terug te komen op het onderwerp toetsing. In deze nieuwe omstandigheden is alles in eerste instantie gericht geweest op onderwijs en niet op toetsing, maar we kunnen ons voorstellen dat jullie over het laatste wel veel vragen hebben.

Toetsing algemeen

We werken toe naar een beoordeling aan het einde van het schooljaar. Hoe die beoordeling eruit gaat zien is nu nog niet duidelijk en hangt af van wanneer de school weer opengaat.

Als de school open of gedeeltelijk open gaat na de meivakantie:

  • Er komt een toetsweek aan het einde van het schooljaar voor alle klassen over de nog niet getoetste stof van dit jaar. We houden daarbij rekening met werkdruk en haalbaarheid. De hoeveelheid stof zal in ieder geval niet meer zijn dan er anders getoetst zou zijn en waar nodig en mogelijk zullen vakken zich beperken in de omvang van de stof. Voor klas 3 zal stof die oorspronkelijk in de pilot aan de orde zou komen nu binnen de vakken wordt behandeld en aan het einde van het jaar ook meegenomen worden in de toets.

  • Er kunnen voorafgaand aan de toetsweek in mei/juni toetsen gegeven worden waarbij het cijfer meetelt voor de beoordeling van de overgang. De mate en vorm is uiteraard afhankelijk van hoe de situatie na de meivakantie precies is. Als we al toetsen doen voorafgaand aan de laatste toetsweek, dan altijd op zo’n manier dat jullie er niet door overvallen worden en er een goede voorbereidingstijd mogelijk is.

Als de school dicht blijft na de meivakantie:

  • We werken toe naar een eindbeoordeling op een nog nader te bepalen manier.

 

Hoe de situatie na de meivakantie ook is, we zullen jullie ruim van te voren laten weten hoe de (eind)beoordeling er meer precies uit gaat zien.

Het werk dat jullie nu doen tot het moment dat de school weer open gaat nemen we mee bij het bepalen of jullie wel of niet over kunnen naar het volgende jaar. Dit doen we door bij elk vak een eindbeoordeling te geven in de vorm goed/voldoende/onvoldoende. Op welke wijze deze beoordeling uiteindelijk meeweegt in het bepalen van de overgang is nu nog niet duidelijk.

Zolang de school dicht blijft, doen we geen toetsing waarvan de cijfers in directe zin meetellen voor de overgang. Uitzondering hierop zijn opdrachten die al eerder (= voor de schoolsluiting) voor deze weken gepland stonden en die zonder problemen doorgang kunnen vinden.

Klas 4 en 5, SE Toetsen

Naast de ‘gewone’ toetsen hebben leerlingen in klas 4 en 5 A-toetsen in het kader van het Schoolexamen (SE). Zolang we geacht worden alle eindtermen van de SE’s te toetsen, zullen we een manier moeten vinden om dat te organiseren. Voor de wijze waarop zijn we weer afhankelijk van wanneer de school weer open gaat. Als het enigszins kan willen we de stof uit de A-toetsen van periode 3 en periode 4 die daadwerkelijk onder de eindtermen valt aan het einde van het schooljaar op school toetsen (bv in bovengenoemde toetsweek). Om dit behapbaar te laten zijn vragen we aan vakken om stof uit A-toetsen die niet onder de eindtermen valt niet mee te nemen.

Het kan zijn dat er voor sommige toetsen een alternatieve vorm gevonden wordt, bijvoorbeeld via opdrachten, die al op een eerder moment gedaan kunnen worden. Indien dit het geval is, ontvangen jullie binnenkort nader bericht. Te toetsen stof doorschuiven naar volgend jaar doen we alleen als het echt niet anders kan, zeker voor klas 5, om zoveel mogelijk te voorkomen dat er volgend jaar een opeenhoping van werk ontstaat.

Ten slotte

We merken dat jullie goed bezig zijn met de verschillende vakken en het is mooi om te zien dat in veel gevallen de lessen online goed gaan. Al met al zal het best lastig worden om een tot een goede beoordeling te komen voor wel/niet overgaan en om alle SE-stof goed getoetst te krijgen, maar jullie mogen erop vertrouwen dat wij er met elkaar voor zullen zorgen dat niemand van jullie de dupe wordt van deze bijzondere periode van leren-op- afstand. Mits je natuurlijk wel je best doet!

Met vriendelijke groet,

Schoolleiding Praedinius GymnasiumVrijdag 3 april 2020

Beste leerlingen van klas 1 t/m klas 5,

Klik hier voor het live-contacten-schema van week 15 (6-10 april)

We zijn nu drie weken gesloten als school en daar komen dus nog minimaal drie weken bij. We hebben sinds we dicht zijn een systeem op poten gezet om jullie op afstand onderwijs aan te bieden. Daar gaan we de komende weken uiteraard mee door. We zijn nog continu bezig om het systeem waar we mee werken beter te maken, onder andere naar aanleiding van reacties die we van jullie krijgen, vaak via je mentoren. Grootschalige wijzigingen willen en kunnen we echter niet te snel doorvoeren. We willen het niet, omdat we denken dat binnen het systeem dat we nu hanteren er genoeg ruimte is om zaken te verbeteren. We zijn in feite pas net begonnen. We kunnen het ook niet, omdat we nu allemaal (zowel jullie als docenten) rekening houden met een aantal dingen die je niet zomaar weer kunt veranderen.

We blijven uiteraard wel heel benieuwd hoe jullie het onderwijs ervaren. Je bent van harte welkom om via je mentor te delen wat je vindt. Om een goed overkoepelend beeld te krijgen gaan we daarnaast in Itslearning een enque?te uitzetten waarin we jullie een aantal vragen stellen. Jullie krijgen daar volgende week bericht over. Als daar zaken uitkomen die makkelijk en snel aan te passen zijn, dan zullen we dat niet laten. Eventuele grotere wijzigingen doen we niet voor de meivakantie. Mochten we na de meivakantie nog steeds dicht zijn, dan kan het zijn dat we dan het systeem wel wat grondiger aanpassen.

Een van de zaken waar we voor gekozen hebben is om te werken met weektaken. Dat de deadlines van alle opdrachten op de vrijdag zijn gesteld is daar het directe gevolg van. Plaatsing van alle deadlines op die ene dag is uiteraard niet bedoeld om jullie op de vrijdag extra zwaar te belasten, maar juist om je je werk te kunnen laten spreiden over de week. Jullie zijn de enigen die volledig overzicht hebben over wat je moet doen. Docenten van de afzonderlijke vakken hebben dat niet. Door alle deadlines op de vrijdag te zetten, kun je zelf een planning maken hoe je daar in de week naar toewerkt. Uiteraard moet je dat dan wel doen. Als je het lastig vindt kun je het bespreken met je mentor.

Dit was de eerste week dat alle klassen live-contact hebben gehad met (bijna) alle vakken. Dat was van beide kanten natuurlijk wel even wennen. Bij de ene les ging het beter dan bij de andere, maar bedenk bij de lessen waar het wat minder ging dat het ook voor de docent nieuw is. Er wordt hoe dan ook aan gewerkt om het volgende week (nog) beter te maken. In de bijlage vinden jullie het rooster voor de online-lessen van volgende week.

Wat echt niet kan, is storend gedrag van enkelingen tijdens de les. We gaan daar serieus werk van maken. Docenten wordt gevraagd melding te maken bij mentoren wie het betreft en mentoren zullen leerlingen aanspreken en, en indien gepast, ook hun ouders inlichten.

In onze vorige mail hadden wij jullie beloofd om met informatie te komen over toetsing, beoordeling van wel/niet overgaan en de schoolexamens voor klas 4 en klas 5. Die informatie laat echter nog even op zich wachten. We hebben inmiddels wel een plan ontwikkeld, maar hebben nog even onderling overleg nodig voor we dat met jullie kunnen delen. Begin volgende week horen jullie er meer over.

Dit was het weer voor nu. Goed weekend!

Met vriendelijke groet,

mede namens al jullie docenten, Schoolleiding Praedinius Gymnasium

 Dinsdag 31 maart 2020

Beste leerlingen van klas 1 t/m klas 5,

Zoals jullie ongetwijfeld hebben meegekregen, is de school nog in ieder geval tot de meivakantie gesloten. Mochten we daarna weer open gaan, wat nog allerminst zeker is, dan zal woensdag 6 mei de eerste dag zijn dat we elkaar weer op school zien. Echt als een verrassing kwam het bericht niet, maar het is voor ons allemaal toch wel even slikken om te beseffen dat we hiermee zo midden in het jaar minimaal bijna twee maanden dicht zijn.

We zullen dus verder gaan met ons onderwijs op afstand. We blijven werken aan de manier waarop we dit doen. Vanaf deze week hebben we voor elk vak in elke jaarlaag een online-les. Daar gaan we mee door. Het rooster voor komende week ontvangen jullie vrijdag. De roosters kunnen van week tot week verschillen. Niet alleen omdat niet elke lesweek evenveel dagen heeft (deze week begonnen we pas op dinsdag, volgende week gewoon op maandag), maar ook omdat ook wij lerende zijn en het zo kan zijn dat vakken op basis van ervaringen nieuwe keuzes maken in hoe ze hun les willen geven.

Vrijdag volgt een uitgebreidere mail met onder andere informatie over hoe we willen omgaan met toetsing, schoolexamens klas 4 en 5 en beoordelingen richting de overgang.

Met vriendelijke groet,

Schoolleiding Praedinius Gymnasium

 Dinsdag 31 maart 2020

Beste leerlingen van klas 6,

Hoewel we sinds onze laatste mail nog weinig nieuwe informatie hebben gekregen, zijn we wel verder gegaan in het nadenken over hoe we het schoolexamen voor jullie zo goed mogelijk kunnen afronden.

Hier is het volgende uitgekomen:

-  Inhaal van openstaande toetsen e.d. van voor periode 3 wordt zoveel als mogelijk is gedaan op school. Als inhaalmomenten hebben we gepland de dinsdagochtend en de woensdagmiddag in de komende twee weken (dus 7,8, 14 en 15 april). Mevrouw Smeur neemt contact op met de leerlingen die het betreft.

-  De inhaal/herkansingen voor periode 3 doen we ook op school, in de week van maandag 11 mei. Inschrijving voor de herkansingen zal zijn in de week ervoor (de week van 4 mei). De slaag/zak- en herkansingsregeling komt hopelijk half april, maar mogelijk later. We gaan er vanuit dat de regeling bekend is voor de inschrijving, zodat jullie je hierop kunnen baseren wat betreft de keuze van herkansing(en). De herkansingen zullen geroosterd worden volgens het schema van toetsweek 3. In deze week doen we ook de inhaal/herkansing van de kijk- en luistertoets Engels. Het organiseren van de inhaal/herkansingen zullen we doen volgens de richtlijnen van het RIVM die op dat moment gelden. We gaan er vanuit dat de richtlijnen zoals ze dan gelden het mogelijk maken om op school toetsen af te nemen, maar 100 procent zeker is dat natuurlijk niet. Vooralsnog staan de richtlijnen het in ieder geval toe. Mocht dat in mei niet meer zo zijn, dan zullen we ons daar op moeten aanpassen.

-  Omdat de mondelingen Engels en Nederlands op twee verschillende manieren zijn afgenomen (het eerste deel op school en het tweede deel op afstand), kunnen we niet garanderen dat de beoordeling voor iedereen gelijk is geweest. Om die reden hebben we besloten dat zowel voor de mondelingen Nederlands als voor de mondelingen Engels er een extra herkansing komt. Deze herkansingen staan los van de drie reguliere herkansingsmogelijkheden die je dit jaar hebt. Desgewenst kun je beide mondelingen herkansingen. Mocht je echter nog een mondeling moeten inhalen, dan kun je de mondeling van dat vak niet ook nog herkansen. De inhaal/herkansing van de mondelingen zal gedaan worden in de week van 20 april, op afstand. De inschrijving voor de herkansingen zal komend week zijn, in Itslearning. Jullie krijgen daar bericht over.

Met vriendelijke groet, 

Schoolleiding Praedinius Gymnasium

 Maandag 30 maart 2020

Beste leerlingen van klas 1 t/m klas 6

Het is nog afwachten wat er morgen besloten gaat worden door het kabinet, maar het heeft er alle schijn van dat de school ook na deze week nog gesloten is. Zeker ook daarom blijven we streven naar het verbeteren van het onderwijs op afstand.

Weer een paar praktische zaken:

Klik hier voor het rooster voor de live-lessen in Teams van deze week. Het verschilt per vak of de lessen gegeven worden voor de hele jaarlaag of voor een of meerdere klassen of groepen. Het kan zijn dat er buiten dit rooster om nog enkele momenten zijn waarop docenten live-contact met jullie hebben. Daarover zullen ze dan zelf met jullie communiceren.

Jullie krijgen zo van de heer Houkes een mail over het gebruik van de Agenda in Itslearning. We gebruiken deze functie om alle informatie zo overzichtelijk mogelijk te houden.

Eerder al gemeld, maar goed om nog een keer te herhalen: als je vanwege ziekte niet (geheel) toekomt aan je schoolwerk, dan moet je ziekgemeld worden. Docenten en mentoren kunnen daar dan rekening mee houden.

Met vriendelijke groet,

Schoolleiding Praedinius Gymnasium

 Vrijdag 27 maart 2020

Beste leerlingen van klas 1 t/m 5,

Weer een update over de schoolsluiting en alles wat komt kijken bij het onderwijs op afstand. Komende dinsdag wordt duidelijk hoe we verder gaan na 6 april. Het lijkt onwaarschijnlijk dat we dan direct weer open gaan. In ons denken over de vormgeving van ons onderwijs op afstand zijn we er in ieder geval vanuit gegaan dat we nog wel enkele weken dicht blijven.

Wat betreft toetsing: we denken aan het toewerken naar een beoordeling aan het einde van het schooljaar, maar welke vorm die krijgt is nog helemaal open en uiteraard vooral ook afhankelijk of en zo ja, wanneer de school dit jaar weer open gaat.

Onze eerste zorg is het onderwijs aan jullie op dit moment. 

Een aantal vragen die bij jullie leven is nu nog niet te beantwoorden, bijvoorbeeld hoe het verder gaat met de geplande toetsen en met de vakken O&O en PG+. Daar komen we uiteraard later op terug. 

Vanaf volgende week gaan er wat dingen aangepast worden:

Itslearning:

Itslearning blijft ons belangrijkste medium. We horen veel klachten over de traagheid, maar er zijn ook oplossingen om hiermee om te gaan (vroeg opstaan bijvoorbeeld;). Er wordt gewerkt aan verhoging van de capaciteit zodat het hopelijk wat soepeler zal gaan binnenkort. 

-       Er komt voor elk vak  (per jaarlaag of per klas), een weekplanner, die staat in de Planner van Itslearning. Weekplanners moeten steeds voor vrijdag 17.00 erin staan. Als een planning niet meer zichtbaar is, is hij nog wel te vinden onder Bronnen (van belang voor leerlingen die bv vanwege ziekte niet alles hebben kunnen doen).

-       We hebben besloten dat voor alle opdrachten de deadline gesteld moet zijn op vrijdag aan het einde van de dag. Het kan zijn dat docenten even nodig hebben om hun werkwijze aan te passen, maar we werken hier wel naar toe. Jullie maken zelf een planning van het werk gedurende de week om ervoor te zorgen dat je alles af kunt maken. Heb je hulp nodig bij het plannen, vraag dan je mentor je hierbij te helpen.

-       Docenten geven zo duidelijk mogelijk aan wat ze van je verwachten.  Snap je iets niet of zijn er dingen die niet lijken te kloppen, trek dan aan de bel eerst bij je vakdocent, daarna bij je mentor.

Live-lessen in Teams:

Vanaf volgende week dinsdag heb je voor elk vak tenminste 1 uur in Teams contact met je docent en/of andere docenten van dat vak. Dit kan op verschillende manieren, dus zowel in de vorm van een les als een chatsessie. 

De klassen 1 t/m 3 krijgen alleen in de ochtend digitale lessen aangeboden (van 9.00 tot 13.00; alleen volgende week tot 14.00, omdat we pas op dinsdag beginnen).  De bovenbouw kan ook s’ middags les hebben. ?

In Itslearning worden nu mentorklassen aangemaakt. Jullie mentoren zetten het rooster van de live-lessen in de weekagenda zodat duidelijk wordt welke lessen je wanneer hebt. Jullie krijgen het schema maandag ook gemaild.

Pilot klas 3:

We hebben besloten dat de pilot in klas 3 in zijn geheel  niet doorgaat, dus ook niet na de meivakantie. Hoe we de ons resterende tijd dit schooljaar gaan inrichten hangt af van wat er a.s. dinsdag wordt besloten. We hebben eerder al besloten dat de geplande toetsen in klas 3 als die doorgaan, over dezelfde stof zullen gaan als oorspronkelijk gepland. De stof die nu in periode 4 gaat worden aangeboden kan wellicht nog worden getoetst maar daar is nu nog niks over te zeggen. Jullie horen binnenkort meer hierover.

Verder:

Komende maandag gaat periode 4 officieel van start. Van vakken die in een jaarlaag geen les hadden in periode 3, maar wel voor periode 4 stonden ingeroosterd, kunnen jullie dus nu ook weer werk verwachten, houd dit in de gaten. 

Wij verwachten van jullie dat je je tijdens de online-lessen passend gedraagt. Voor de gedragscode voor online onderwijs klik je hier. 

Tot zover de berichtgeving van vandaag.

Wat een tijd waarin we leven! Ieder mens heeft zijn of haar eigen manier om hiermee om te gaan. Laten we hopen dat wij allen hier gezond weer uitkomen. 

Met vriendelijke groet,
 
Schoolleiding Praedinius Gymnasium
 


Woensdag 25 maart 2020

Beste leerlingen van klas 1 t/m klas 6,

Er wordt door alle docenten hard gewerkt om jullie onderwijs op afstand te geven. Daar zullen jullie ook zeker de resultaten van zien. Van veel van jullie horen we wel dat het lastig is om overzicht te krijgen en te houden. Dat is begrijpelijk. We werken eraan om hier meer structuur in te krijgen. Een van de zaken die we gedaan hebben is de functie Agenda in Itslearning aanzetten. Via die Agenda krijg je een overzicht van alle planningen die door vakken via de optie Planner zijn opgegeven (zie bijlage voor een handleiding). We streven er naar om alle vakken de Planner te laten gebruiken. 

- De snelheid van Itslearning blijft problematisch. Daar wordt eveneens hard aan gewerkt. De landelijke capaciteit is inmiddels flink verhoogd, maar omdat hetzelfde geldt voor het gebruik is het zichtbare effect hiervan vooralsnog mager geweest. Hopelijk gaat dat snel beter.

- Deze week doen we online-vaklessen voor klas 5 en klas 6 en mentorlessen voor de overige jaarlagen. We streven ernaar om volgende week online-vaklessen te hebben in alle jaarlagen. We weten nog niet welke vorm dit krijgt. Zodra dit duidelijk is laten we het jullie weten.

- Nu het er op lijkt dat de school langer dicht is dan tot 6 april, moeten we ook gaan nadenken over toetsen en hoe we omgaan met de overgang. We hebben hier nu nog geen antwoord op, maar een ding is in ieder geval wel duidelijk: het is niet zo dat we enkel en alleen afgaan op hoe jullie er nu qua cijfers voorstaan. Dus als je nu op zitten blijven staat en er zouden geen toetsen op school meer komen, dan betekent dat zeker niet dat je automatisch bent blijven zitten.
 

Tot zover weer. Vermoedelijk vrijdag volgt een nieuwe update.?

Met vriendelijke groet,

Schoolleiding Praedinius Gymnasium

 


Woensdag 25 maart 2020

Agenda in Its Learning

Klik hier voor de handleiding van de Agenda in Its Learning


Woensdag 25 maart 2020

Beste leerlingen van klas 6,

Zoals jullie weten bestaat het examen dit jaar, vanwege de afgelasting van het centraal examen, enkel uit het schoolexamen (A- en B-toetsen). Een vreemd idee, waar we met z'n allen aan het begin van het schooljaar op geen enkele manier rekening mee hadden gehouden. We moeten het er echter mee doen en het enige wat we nu kunnen is zo goed mogelijk met de situatie omgaan.

Op dit moment is nog niet duidelijk welke slaag/zak-regeling precies gehanteerd gaat worden en welke mogelijkheden voor herkansing er gaan komen. Voor de duidelijkheid: ik doel hierbij op  landelijk vastgestelde herkansingen na afronding van het schoolexamen, niet de schoolherkansingen waar wij mee werken. De verwachting is dat het zeker nog een week of twee duurt voordat de slaag/zak-regeling bekend wordt.

Omdat er nog geen slaag/zak-regeling is, is het nog voor niemand 100% zeker dat hij/zij geslaagd is (hoewel bij sommigen de twijfel niet heel groot zal zijn). Houdt er in ieder geval rekening mee dat je alle toetsen gedaan moet hebben om voor een vak een eindcijfer te krijgen en dat je alleen met eindcijfers voor alle vakken een diploma kan krijgen (zie ook onder).

Onder andere vanwege de onduidelijkheid over de slaag/zak-regeling gaan we de inhaal/herkansingsronde van toetsweek 3 niet doen voor mei. Het zal voor sommigen van jullie immers nodig zijn om te weten hoe de slaag/zak-regeling er precies uit komt te zien, voordat je kan bepalen hoe je je resterende herkansing(en) inzet.

We streven er wel naar om inhaalwerk van voor periode 3 voor mei afgerond te hebben. Hierbij nogmaals de oproep om je te melden bij mevrouw Smeur als je nog zaken open hebt staan. We weten nog niet hoe we het inhaalwerk gaan organiseren. Je krijgt daar bericht over.

Wat betreft LSD, gala en de diploma-uitreiking: de eerste gaat logischerwijs niet door. Ook de tweede (was gepland op 20 mei) kan niet doorgaan, maar afhankelijk van hoe de situatie zich verder ontwikkeld, kunnen we kijken naar een passend alternatief. De diploma-uitreiking op 26 juni handhaven we vooralsnog wel, maar uiteraard is dit ook afhankelijk van de situatie tegen die tijd.

Met vriendelijke groet, mede namens de mevrouw Gombert

Schoolleiding Praedinius Gymnasium

 Dinsdag 24 maart 2020

Beste leerlingen van klas 6,

Zoals jullie ongetwijfeld gehoord hebben, is vanochtend besloten om het centraal examen af te lasten en het behalen van een diploma te laten bepalen door de resultaten van het schoolexamen. 

Zie hieronder een brief hierover vanuit de stichting van openbare scholen in de stad Groningen, waar wij deel van uit maken.

We gaan op zeer korte termijn uitzoeken wat dit alles voor ons als school en vooral voor jullie als eindexamenleerlingen gaat betekenen. 

Voor nu alvast het volgende:

- De mondelingen Nederlands en Engels gaan gewoon door zoals gepland, op afstand dus.

- De inhaal/herkansingen van toetsweek 3 worden in ieder geval nog niet volgende week gedaan. ?

Sterkte met de onrust die dit alles ongetwijfeld tot gevolg heeft. We gaan ons uiterste best doen om te komen tot een passende en redelijke afronding van jullie examen.

Met vriendelijke groet,
 
Mathijs de Vroome, conrector bovenbouw
 

Dinsdag 24 maart 2020

Beste ouders/ verzorgers van de examenleerlingen,

Vanochtend heeft de minister van onderwijs bekend gemaakt dat de Centrale Examens (CE) dit schooljaar geen doorgang vinden. Het schoolexamen (SE) wordt leidend.
 
We zijn nu binnen school in kaart aan het brengen wat dit voor het SE gaat betekenen.
 
Deze week zijn er, als onderdeel van het SE, wel nog mondelinge examens Engels en Nederlands maar die worden via computer (Teams, Skype) afgenomen.
 
Volgende week zouden de herkansingen en inhaal van start gaan. Dat gaat in ieder geval nu niet door. De minister heeft de scholen de gelegenheid gegeven om het SE af te ronden en we mogen dit doen tot 1 juni.

We gaan nu onderzoeken wat er nog precies gedaan moet worden en hoe we dat moeten doen. Deze inventarisatie kost tijd omdat we hierin secuur willen zijn. Verder is er ook overleg met andere Groningse scholen binnen en buiten het bestuur om te kijken of er ook gezamenlijk kan worden opgetrokken.
De leerlingen worden ook op de hoogte gebracht.

Ik wens u voor nu veel sterkte met de situatie,

Met vriendelijke groet,

Maurice van Daal, rector
 
 


Maandag 23 maart 2020

Beste leerlingen, 

Een wat kortere mail vandaag:

- Ook nu we onderwijs op afstand doen is het nodig om ziek gemeld te worden bij ziekte (jullie ouders krijgen daar ook een mail over; 18+-leerlingen moeten zelf een mail sturen aan de meldkamer). Dan kunnen docenten daar rekening mee houden, bv in geval opdrachten niet ingeleverd kunnen worden.

- In de bijlage de laatste versie van het schema voor online-lessen voor klas 5 en klas 6 in Teams. Het kan zijn dat docenten de komende dagen nog meer lessen plannen. Dat zullen ze dan zelf met jullie communiceren.

  Ma 23-03 Di 24-03 Wo 25-03 Do 26-03 Vr 27-03
0900-1000     6 wis AB    
1000-1100   6 la 5 la 5 schei  
1100-1200   6 ec 5 gr
6 gs
5 fa
6 ak
6 schei
1200-1300   5 fi 5 wisC   5 ak
1300-1400   6 bi   6 fi  
1400-1500       5 nat 6 nat
1500-1600   6 wisC      

 

- In de bijlage ook het verzoek voor het invullen van een enquête vanuit een aantal studenten van de RUG, waaronder oud-leerling Jens Brondijk (het was de bedoeling de enquête een dezer dagen op school af te nemen, maar dat gaat dus niet). Deze enquête is alleen bedoeld voor leerlingen van klas 4  t/m klas 6.

Tot zover. Wordt vervolgd.

Met vriendelijke groet,
 
Mathijs de Vroome

 Vrijdag 20 maart 2020

Beste ouders/verzorgers van onze leerlingen,

Het zijn barre en bizarre tijden waarin onze wereld in sneltreinvaart lijkt te veranderen. Wij proberen met ons allen zo goed mogelijk in te spelen op deze nieuwe realiteit. Zo wordt er gewerkt met Microsoft Teams, weekplanners voor leerlingen, creatieve opdrachten speciaal voor thuiszitters, enzovoort. Vanaf het begin van deze corona-crisis hebben we gezegd: het onderwijs aan onze leerlingen staat centraal. En de leerlingen van klas 6 die dit jaar examen moeten doen staan daarbij bovenaan. We realiseren ons dat bij het inrichten van deze nieuwe vorm van onderwijs veel wordt gevraagd. Wij streven ernaar voor alle leerlingen het onderwijsproces zo goed en overzichtelijk mogelijk in te richten maar we merken dat dit enige tijd nodig heeft en dat het nog niet zo loopt als we zouden willen. Wij hopen op uw begrip in deze. Tot onze vreugde zien we bij iedereen grote bereidheid om de schouders eronder te zetten en elkaar te helpen.

Voor u als ouders/verzorgers van onze leerlingen is het een nieuwe uitdaging om uw kind(eren) te helpen de dagen door te komen. Het helpt enorm als er een structuur geboden wordt in het dagelijks leven. Een planning van de activiteiten, vaste pauzetijden en geregeld ontspanning. Het gemis van het reguliere contact is voor veel leerlingen lastig. Nu het lesrooster is losgelaten is het zaak het schoolwerk dat via planners in Itslearning binnenkomt te structureren over de dagen. Niet elke leerling is even goed in staat zelfstandig een goede planning te maken. Het zou fijn zijn als u hierin enige hulp kunt bieden. We gaan uiteraard anders om met toetsen en huiswerk dan we normaal zouden doen, maar we verwachten wel dat alle leerlingen aan het werk zijn voor school. 
 
Wij houden u van verdere beslissingen op de hoogte per mail en op onze website kunt u de berichtgeving in chronologische volgorde nalezen.

Wij wensen u wijsheid en sterkte,
 
Schoolleiding Praedinius Gymnasium
Lynette Vos, Mathijs de Vroome en Maurice van Daal
 


Vrijdag 20 maart 2020

Beste leerlingen van klas 1 tm klas 6,

Weer een update met een hoop informatie. We beseffen dat er veel op jullie af komt en dat het niet altijd eenvoudig is daar je weg in te vinden. We doen ons best het allemaal overzichtelijk te houden, maar we hebben allemaal even tijd nodig om aan deze nieuwe situatie te wennen.

Over onderwijs:

- Itslearning heeft het zwaar met alle gebruik in het land en is daardoor af en toe ergerlijk traag. Er wordt wel hard gewerkt aan verbetering. Hopelijk gaat het volgende week al beter. We blijven zoveel als mogelijk Itslearning gebruiken als basis van het onderwijs, zodat jullie één duidelijke plek hebben waar je moet zijn.

- Omdat in Itslearning veelal gewerkt wordt met vakken voor een hele jaarlaag, kan het zijn dat je werk op krijgt van een andere dan je eigen docent. We hebben docenten gevraagd dat waar nodig te benadrukken, maar ook waar ze dat niet doen, moet je ervan uitgaan dat opgegeven werk in een vak voor een hele jaarlaag ook echt voor de hele jaarlaag is.

- Voor klas 6 starten we volgende week met live-contacten in Teams. Het kan zijn dat docenten hierbuiten nog andere momenten afspreken voor live-sessies. Dat zullen ze direct met jullie communiceren.

  ma 23-03 di 24-03 wo 25-03 do 26-03 vr 27-03
09.00-10.00     wisA+B    
11.00-12.00 nat eco ges ak schei
13.00-14.00   bio   filosofie  
15.00-16.00   wisC      


- De live-lessen willen we uitbreiden naar klas 5. We zijn bezig met een schema. De planning is dat jullie die krijgen op maandagmiddag, maar we willen eerst zien of de eerste live-sessies in klas 6 goed verlopen.

- Voor klas 1 t/m klas 4 wordt komende week door jullie mentor een live-mentorles gepland. Hij/zij zal jullie daarover informeren.

- Live-lessen op afstand zijn anders dan gewone lessen, maar ook voor deze lessen is het van belang om een paar zaken met elkaar af te spreken. Hier vinden jullie de gedragscode voor het volgen van lessen via MicrosoftTeams (en via eventuele andere platforms). Daarnaast staan in het bestand een aantal tips voor het gebruik van Teams.

- Mocht je Teams (of een ander platform) gebruiken voor het stellen van vragen aan docenten (je bent van harte welkom!) dan kun je qua beantwoording het volgende verwachten:

Vakken zullen dagelijks checken of er vragen zijn en er dan zo goed als mogelijk antwoord op geven.
Als je vragen stelt aan een individuele docent, dan kun je erop rekenen dat een docent ze beantwoordt op zijn/haar werkdagen (zie Zermelo). 
Er zullen best docenten zijn die vragen beantwoorden buiten hun werkdagen om, maar besef dat in die gevallen het een gunst is die de docent je verleent en geen recht.

- Als je problemen hebt met inloggen in Teams omdat je je wachtwoord niet meer weet, mail dan de administratie. Als je inlogproblemen hebt in Itslearning, mail dan Ivo Kremer (i.kremer.praedinius@o2g2.nl) (wat betreft Itslearning, om één ding al voor te zijn:  vul bij de optie "wachtwoord vergeten" je schoolmail in en niet je privé-mail)?.

 

Over het schoolexamen klas 6:

- Zoals eerder gemeld gaan we volgende week het resterende deel van de mondelinge examens Nederlands en Engels doen. In tegenstelling tot wat we eerder mailden, zullen de mondelingen gedaan worden in de K (vanwege werkzaamheden aan de T). Het rooster staat inmiddels in Zermelo.

- In de week van 30 maart doen we de inhaal en herkansingen van toetsweek 3 van klas 6. Ook het rooster hiervan staat inmiddels in Zermelo. Voor de duidelijkheid: tenzij je om redenen als ziekte, verkoudheid, quarantaine of omdat je tot een risicogroep behoort niet op school kan komen, moet je je inhaal/herkansingen op de in deze week geplande momenten maken. Inschrijving voor de herkansingen is dinsdag t/m donderdag.?

Tenslotte nog wat tips:

1) Het is belangrijk dat je blijft leren. Hoe precies, maakt niet zo veel uit. En houd een goed dag/nacht ritme: Niet te veel uitslapen, niet te laat naar bed. 

2) Als het je niet lukt om digitaal een opdracht in te leveren, raak dan niet in paniek. Als je maar die opdracht doet! Mail gewoon de docent met een korte mededeling dat je wel die opdracht hebt gemaakt.

3) Het is belangrijk dat jij (of je ouders) bij problemen contact opneemt met je mentor. Hij/zij kan je niet meer op de gang ontmoeten en zien hoe het met je gaat en zelf een gesprekje met je aanknopen. Trek dus aan de bel als je hulp nodig hebt!

4) Als de school weer open gaat, zal het niet zo zijn dat je meteen de eerste dag een toets hebt. Ook de tweede dag niet, en de derde ook niet. Wij kunnen nu niet voorspellen hoe het zal gaan, maar je krijgt de tijd  om "live" vragen aan je docenten te stellen, voordat de toetsen weer beginnen. 

Houd moed!?

 

Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding en al jullie docenten,
 
Mathijs de Vroome
 

 Woensdag 18 maart 2020

Beste leerlingen van klas 1 tot en met klas 6,

We  hebben gisteren druk overlegd over de wijze waarop we jullie onderwijs op afstand gaan geven. Vanwege de perikelen rond het schoolexamen van klas 6 (voor leerlingen klas 6: zie aparte mail daarover), heeft de algemene communicatie daarover wat langer op zich laten wachten dan we wilden. Hierbij dan toch ons plan. De hoofdlijnen ervan zijn als volgt:?
 
- Jullie krijgen per vak een weekplanner in Itslearning (voor klas 6 komt geen weekplanner, maar gaan we wel via Itslearning communiceren waar jullie mee aan de slag moeten/kunnen).
- Voor klas 6 gaan we met behulp van Microsoft Teams voor volgende week voor elk vak één uur live-contact organiseren. Voor andere jaarlagen organiseren we vooralsnog geen live-contactmomenten.
 

Praktisch ziet dit er als volgt uit:

Itslearning

- Voor elk vak zal op Itslearning per week een planning komen. Voor deze week is deze er al of zal zo spoedig mogelijk komen. Voor volgende week en de week (of weken) erna is het streven om de planning uiterlijk op de vrijdagmiddag ervoor op Itslearning te hebben staan.
 
- De vakken in Itslearning worden als basis gebruikt voor al het lesmateriaal. Hier vind je naast de planning bijvoorbeeld bestanden, links naar YouTube-filmpjes en opdrachten.
 
- Jullie krijgen een planning voor alle vakken, inclusief de creatieve vakken en LO. Omdat die laatste vakken wellicht wat meer tijd nodig hebben om tot een werkbare vorm van onderwijs op afstand te komen, kan het wat langer duren voordat er een planning beschikbaar is.
 
- Voor klas 3/4/5: de komende weken kunnen zowel gebruikt worden voor herhaling/verdieping van de stof voor de toetsweek die gepland stond als voor nieuwe stof. Je docent zal duidelijk maken welke keuze hij/zij daarin maakt. Zoals maandag al gemeld, mocht de school open gaan op 6 april, dan kijken we of we voor de meivakantie alsnog de toetsweek kunnen doen. Mocht die er komen, dan zal dat zijn in de week van 20 april (waar de projectweek stond). De stof voor de toetsen is dan hetzelfde als oorspronkelijk gepland. Er komt dus niet meer stof bij.
 
- Itslearning is vanwege het massale gebruik trager dan anders. Dat is vervelend. Over het algemeen lijkt alles nog te werken. Mocht het nodig zijn, dan gaan we op een andere wijze communiceren (bv via de mail).
 

Microsoft Teams

- Elk vak in klas 6 met een centraal examen organiseert komende week één uur live-contact met alle leerlingen van dat vak (dus niet per klas). We gebruiken hiervoor Microsoft Teams. Leerlingen klas 6 zijn inmiddels toegevoegd aan Teams. De komende dagen zorgen we voor een structuur per vak. Het rooster voor de live-contactmomenten komt vrijdag.
 
- De live-contacten bestaan in de minimale versie uit een chatsessie met één of meerdere docenten van dat vak. Er is echter veel meer mogelijk, zoals live lesgeven. Welke vorm gekozen wordt is aan de docenten van het vak.
 
- Microsoft Teams is ook voor andere onderwijskundige zaken te gebruiken. Wat betreft live-contactmomenten beperken we ons vooralsnog tot klas 6, maar het zou voor latere weken kunnen dat we deze mogelijkheid ook gaan benutten voor andere jaarlagen. Wat betreft andere toepassingen is het aan vakken of ze daar gebruik van willen maken. Om het in ieder geval mogelijk te maken worden de komende dagen sowieso alle leerlingen toegevoegd aan Microsoft Teams. Itslearning blijft wel het basisplatform voor alle vakken. Als er activiteiten worden ontplooid via Teams, dan zullen meldingen daarover eerst in Itslearning verschijnen.
 

Verder:

- Onze medewerkers van de administratie en het roosterbureau zijn te bereiken via mail: administratie@praedinius.nl en roosterbureau@praedinius.nl. Vragen waarvoor je anders langs zou komen, kun je via de mail stellen. Jullie zullen begrijpen dat in deze situatie het soms wat langer kan duren voordat je antwoord krijgt.?

Met vriendelijke groet,

Mathijs de Vroome
 


Woensdag 18 maart 2020

Beste leerlingen van klas 6,

Een wonderlijke en verwarrende tijd voor ons allemaal en voor jullie des te meer nu je vlak voor de afronding van het examen zit. 

Na zondag was het in eerste instantie onduidelijk hoe het verder zou gaan met school- en centraal examen. Gisteren heeft minister Slob daar wat meer helderheid over gegeven:

- Het schoolexamen gaat door, met enige ruimte voor aanpassingen als dat in deze situatie nodig is; Het is toegestaan toetsen af te nemen op school, ook in de periode voor 6 april, mits gezorgd wordt voor minstens 1,5 meter afstand tussen leerlingen. Voor op school komen van leerlingen en docenten gelden dezelfde restricties als elders: je wordt geacht niet te komen als je ziek bent/verkoudheidsklachten hebt, tot een risicogroep behoort of in quarantaine zit.

- Het centraal examen blijft vooralsnog staan op de daarvoor vastgestelde data; Mochten de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, dan kunnen er echter alsnog aanpassingen gedaan worden in het tijdschema. Houdt er rekening mee dat het eerste tijdvak dan uitgespreid kan worden tot 4 juli. Uiterlijk 6 april komt hier meer duidelijkheid over.

Voor ons en jullie betekent dit het volgende:

Qua af te ronden zaken voor het schoolexamen hebben we nog staan:

1. De tweede helft van de mondelingen Engels en Nederlands;

2. De inhaal/herkansingen van toetsweek 3;

3. De inhaal/herkansing van de kijk- en luistertoets Engels;

4.  Voor individuele leerlingen nog inhaalwerk van voor toetsweek 3.

Hier gaan we als volgt mee om:

1. De resterende mondelingen vinden plaats komende maandag (23-3) t/m woensdag (25-3), volgens hetzelfde rooster als voor deze week gepland stond. De mondelingen zullen plaats vinden in gewone leslokalen, aan de T. Later deze week komt het rooster in Zermelo te staan. Als je om redenen zoals hierboven genoemd niet op school kan komen voor je mondeling, stuur dan een mail aan je docent en mevrouw Smeur. We gaan dan kijken hoe we daarmee omgaan.

2. De inhaal/herkansingen van toetsweek 3 vinden plaats in de week van 30 maart (dezelfde week als al gepland was). Het schema hiervoor zal hetzelfde zijn als voor toetsweek 3. Dit betekent dat alle toetsen op verschillende momenten zijn. Dat betekent dat ook leerlingen die veel toetsen uit toetsweek 3 moeten inhalen, al hun inhaal- (en herkansings-)werk in die week kunnen maken. We zullen ervoor zorgen dat de afstand tussen de tafels voldoende groot is. Het rooster hiervoor komt ook later deze week in Zermelo te staan. Inschrijving voor de herkansingen is volgende week dinsdag t/m donderdag via Itslearning (wees op tijd met inschrijven!). Cijfers van de toetsen in de toetsweek zullen voor die tijd bij jullie bekend zijn. Als je inzage wilt in je gemaakte werk, moet je per mail contact opnemen met je docent.

Schema toetsweek 3:

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
wisABC bi ec La na
Gr wisD sk ak fi
  gs     Fa

3. De inhaal/herkansing van de kijk- en luistertoets Engels doen we ergens na 6 april. Nader bericht volgt.

4. Als je nog toetsen moet inhalen van voor periode 3, neem dan contact op met mevrouw Smeur. Bedenk dat je zonder afgerond schoolexamen niet mag deelnemen aan het centraal examen. Die regel staat nog steeds overeind.

De laatste cijfercontrole stond eerder gepland voor woensdag 8 april. Die hebben we met een week uitgesteld, tot woensdag 15 april.

Naast de afronding van het schoolexamen speelt natuurlijk ook de voorbereiding op het centraal examen. Informatie hoe we daarmee omgaan volgt zo meteen in de mail die we sturen aan alle leerlingen van de school. [dat is de mail die hierboven staat dus]

 
Met vriendelijke groet,
 
Mathijs de Vroome
 


Dinsdag 17 maart 2020

Beste leerlingen,

We zijn vandaag druk geweest zijn met een plan om onderwijs op afstand te organiseren (onder andere via Microsoft Teams voor online lessen voor klas 6). Omdat echter zojuist duidelijk is geworden dat het schoolexamen voor klas 6 toch zo goed als mogelijk doorgang moet vinden, zullen we onze plannen weer moeten wijzigen. We gaan daar vanaf morgen druk mee aan de slag. Voor nu houden we het kort:

- Via Itslearning zullen docenten jullie laten weten waar je komende dagen mee aan de slag kan. 

- We komen uiteraard spoedig met meer informatie voor alle leerlingen en met name voor leerlingen van klas 6.

Met vriendelijke groet,
 
Mathijs de Vroome

 Maandag 16 maart 2020

Beste leerlingen,

Het corona-virus houdt ons allemaal in de greep. Hopelijk dragen we als school ons steentje bij aan het indammen van de verspreiding nu we geen les meer hebben in onze gebouwen. Net als jullie hebben wij geen idee hoe lang het gaat duren en welke gevolgen het allemaal zal hebben. Vooralsnog gaan we uit van sluiting tot 6 april, maar het zou ook best een tijd langer kunnen duren. Een situatie als deze hebben wij ook nog nooit meegemaakt. We gaan in ieder geval ons best doen om jullie ook op afstand zo goed mogelijk onderwijs te laten hebben. We zijn momenteel druk bezig met het organiseren daarvan. 

De stand van zaken op dit moment is als volgt:

- We hebben besloten om in ieder geval de komende drie weken vooral in te zetten op onderwijs en minder op toetsen. Omdat we dat van een afstand moeten doen, hebben we minder zicht op jullie betrokkenheid en voortgang. Het zal daarom meer nog dan anders het geval is jullie eigen verantwoordelijk zijn om zo goed mogelijk bij te blijven. Jullie docenten zullen jullie informeren over je schoolwerk. Dat kan al direct, via mail of Itslearning. Houd beide dus goed in de gaten. We zijn daarnaast druk bezig met uitzoeken welke digitale applicaties ons en jullie kunnen ondersteunen. Jullie ontvangen hierover later nader bericht.

- Als er al afspraken staan over (digitaal) inleveren van verslagen e.d. dan gaan die gewoon door, ook voor B-toetsen. Mochten docenten vinden dat daar toch teveel haken en ogen aan zitten, dan zullen ze jullie informeren over wat ze schrappen of aanpassen. Jullie kunnen ook nieuwe opdrachten krijgen, ook met een verplicht karakter, alleen niet voor een cijfer dat meetelt voor de overgang/schoolexamen.

- Alle speciale en buitenschoolse activiteiten tot 6 april zijn afgelast (o.a. Bètabattle, Girlsday, Trojan Wars en Collegecarrousel).?

- De projectweek (gaat niet door. Dit houdt in dat de projecten voor klas 1 en klas 2, de Limburgexcursie van klas 3 en het arbeidsproject van klas 4 (communicatie hierover volgt later) niet doorgaan. Ook niet op een later moment. Als de school in die week weer open is, zullen er gewone lessen en/of toetsen zijn. De Rome-/Griekenlandreis van klas 5 was eerder al uitgesteld naar augustus.

Overzicht per jaarlaag:

Klas 3

De pilot met vijf verschillende thema's start sowieso niet voor de meivakantie, ook als we op 6 april weer open gaan. Mochten we op 6 april weer open gaan dan hebben jullie in eerste instantie gewoon les. We gaan dan kijken hoe we het gaan doen met de toetsweek die zou zijn in de week van 30 maart.

Klas 4 en 5

De toetsweek wordt uitgesteld. Mocht de school op 6 april weer open gaan, dan kijken we of die nog voor de meivakantie kan plaatsvinden. Zo niet, dan zoeken we een andere oplossing.

Klas 6

We doen we de komende week geen zaken voor het schoolexamen (alleen leerlingen met O&O worden door mevrouw Reinalda geïnformeerd over de afronding van de meesterproef). We wachten eerst op landelijke richtlijnen. Uiteraard gaan we/jullie wel verder met de voorbereiding op het centraal examen. Ga je niet te druk maken over hoe het verder zal gaan met de examens. Bij het oplossen van de ontstane problemen zal er in allereerste instantie voor gezorgd worden dat jullie niet de dupe worden.

Verder:

- We gaan ervan uit dat jullie geen zaken meer op school hebben liggen. Mocht dat nog wel zo zijn, dan kun je die morgen nog ophalen. Vanaf woensdag is het gebouw gesloten. Mocht je morgen niet in de gelegenheid zijn (bijvoorbeeld vanwege verkoudheid; wees daar voorzichtig mee), dan moet je een mail sturen aan de heer Van Daal.

Tot zover voor nu. Morgen aan het eind van de dag ontvangen jullie weer een mail met een algemeen overzicht.

Jullie ouders zullen we apart berichten. Omdat dat via Magister gaat en met alle drukte in het land Magister af en toe niet bereikbaar is, kan dit wat langer duren. Vandaar bij deze de vraag of je deze mail met je ouders wil delen.

Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding en al jullie docenten,
 
Mathijs de Vroome

 Zondag 15 maart 2020

Zoals jullie begrepen zullen hebben, is er in ieder geval de komende drie weken geen onderwijs op school. We gaan hard aan het werk om ervoor te zorgen dat we jullie op afstand onderwijs kunnen aanbieden. Jullie ontvangen hierover nader bericht. Mochten jullie nog boeken of andere zaken op school hebben liggen, dan hebben jullie morgen de gelegenheid die op te halen. Om ervoor te zorgen dat er niet te grote groepen tegelijk komen, hebben we daarvoor een schema gemaakt:

Klas 1 10.00 – 11.00

Klas 2 11.00 – 12.00

Klas 3 12.00 – 13.00

Klas 4 13.00 – 14.00

Klas 5 14.00 – 15.00

Klas 6 15.00 – 16.00

Voor leerlingen klas 6: de mondelinge examens Engels en Nederlands (en eventuele andere toetsen in het kader van het schoolexamen) worden in ieder geval komende week niet afgenomen. Later volgt nader bericht over de afronding van het schoolexamen. We zullen in ieder geval ons uiterste best doen om jullie zo goed mogelijk voor te bereiden op het centraal examen. Met de wijze waarop gaan we de komende dagen aan de slag.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies