Ouderraad

Actueel

Wat is de ouderraad?

Op het moment dat een kind staat ingeschreven als leerling van het Praedinius Gymnasium is diens ouder/verzorger automatisch lid van de oudervereniging. De ouderraad is  het bestuur van deze oudervereniging en vertegenwoordigt als zodanig alle ouders. De ouderraad geeft vorm aan de betrokkenheid van ouders bij de school. De ouderraad vergadert maandelijks in aanwezigheid van de rector of een conrector, die adviserend lid is.
 
Voorzitter van de ouderraad is Clemens van der Klaauw.

Wat stelt de ouderraad zich ten  doel?

De ouderraad (OR) stelt zich ten doel:
  • de samenhang en bloei van alle leerlingen te stimuleren. Dit kan door  met de beschikbare financiële middelen leerlingactiviteiten te ondersteunen;
  • de financiële middelen van de oudervereniging te beheren;
  • een klankbord te zijn voor alle ouders/verzorgers van de leerlingen en de directie van de school;
  • een aanspreekpunt te zijn voor alle ouders/verzorgers van de leerlingen en de directie van de school;
  • een gebaar te maken richting onderwijzend en ondersteunend personeel als waardering voor hun inzet;
  • op de hoogte te zijn van en inspraak te hebben in de lopende zaken van de medezeggenschapsraad;
  • op de hoogte te zijn van en inspraak te hebben in de activiteiten van het Praediniusfonds.

Waarvoor is de vrijwillige bijdrage?

Alle ouder en verzorgers betalen jaarlijks een vrijwillige bijdrage. Dat geld wordt volledig gebruikt als subsidie voor activiteiten van leerlingen en de school, die niet uit de reguliere middelen kunnen worden voldaan. Bestuursleden van de ouderraad ontvangen voor hun werkzaamheden – uiteraard – geen enkele bijdrage of vergoeding.

Contact

Als u voor vragen of opmerkingen contact met ons wilt opnemen dan kunt u dat doen via ouderraad.praedinius@o2g2.nl.

Downloads

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies