SHZG

Het verhaal en de ambitie van de zelfstandige gymnasia

Wij zijn aangesloten bij de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium (SHZG), de koepelorganisatie van de zelfstandige gymnasia in Nederland. Dat betekent dat wij de gezamenlijke ambitie van de gymnasia onderschrijven zoals die in 2023 is vastgesteld:

Zelfstandige gymnasia zijn kleinschalige, veilige scholen waar leren leuk én moeilijk mag zijn. Leerlingen met VWO-potentie vinden hier een uitdagende leeromgeving met een breed georiënteerd curriculum, een uitgebreide ondersteuningsstructuur en klassieke talen en cultuur als bron van inspiratie en taalbegrip.

De gymnasia hebben de ambitie om een open schooltype te zijn dat toegankelijk en inclusief is voor een diverse groep leerlingen. We werken aan het thuisgevoel van alle leerlingen op onze scholen, nemen waar nodig financiële drempels weg en versterken de verbinding met de samenleving om ons heen.

Alle gymnasia zetten zich actief in voor deze ambitie en maken hierin eigen keuzes, passend bij de schoolcontext. Zij kiezen voor een of meerdere van onderstaande acties:

  1. Deelname aan het actieonderzoek Kansengelijkheid
  2. Beperking van de ouderbijdrage
  3. Deelname aan een leernetwerk Burgerschap
  4. Toelaten leerlingen met een H/V advies
  5. Aanbieden Talentklas
  6. Werving van collega’s met een multiculturele achtergrond
  7. Zij-instroomroute vanaf klas drie
  8. Deelname aan ‘De Transformatieve School’

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies