Ondersteuning

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Uitgangspunt is: regulier als het kan, speciaal waar dat nodig is. 

Schoolbesturen zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor om voor alle leerlingen een passende onderwijsplek te realiseren. Het Praedinius Gymnasium maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01. Het Praedinius Gymnasium biedt verschillende vormen van ondersteuning en begeleiding. Deze worden beschreven in het Schoolondersteuningprofiel. Onderaan vindt u het document als download.

Rol klassenmentor

De vakdocenten en de klassenmentor spelen een belangrijke rol in de basisondersteuning. Zij ondersteunen leerlingen bij vragen over de stof, bij het plannen van huiswerk en het aanleren van studievaardigheden. De mentor richt zich daarnaast ook meer in het bijzonder op het sociaal welbevinden van individuele leerlingen en de klas als geheel. In de les en in de leerlingenbegeleiding is oog en oor voor de eigenheid van hoogbegaafde leerlingen. 

De plusondersteuning

De plusondersteuning bestaat uit kortdurende specifieke ondersteuning. Veelal individueel en dus op maat en passend, waar mogelijke en gewenst ook in intervisiegroepen. We bieden leer- en ontwikkelingsondersteuning, onder andere voor leerlingen met dyslexie, motivatieproblemen, of ASS.  En sociaal-emotionele ondersteuning, bijvoorbeeld training in sociale vaardigheden, faalangstreductie, peermediation, of begeleiding bij langdurige ziekte. Wanneer een leerling méér nodig heeft dan de basisondersteuning en plusondersteuning, gaan we kijken of extra ondersteuning geboden kan. Deze extra ondersteuning wordt geboden uit de arrangementen die door het samenwerkingsverband zijn toegekend. Een handzaam overzicht van de ondersteuning die het Praedinius Gymnasium biedt, is het Ondersteuningsprofiel voor Ouders.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies