Corona Blog 1920-2

03-07-2020

In dit Blog staan alle berichten met informatie betreffende maartegelen omtrent de Corona-situatie.

Blog 2021  beslaat de start van schooljaar 2020-2021.

 Vrijdag 3 juli 2020

Beste leerlingen van klas 1 t/m 5,

Omdat jullie na de vakantie gelukkig volledig op school kunnen zijn, hierbij de laatste update uit de serie.

Vandaag de volgende punten:

 1. Eerste dagen komend schooljaar en rooster periode 1.
 2. Protocol.

 

1. Eerste dagen komend schooljaar en rooster periode 1.

In de laatste week van de zomervakantie ontvangen jullie bericht over de invulling van de eerste dagen van het nieuwe schooljaar, met onder andere een schema voor mentorbijeenkomsten en het boeken halen. In die laatste week zal ook het rooster voor de eerste periode worden gepubliceerd, inclusief de klassenindeling (voor klas 4 en 5).

 

2. Protocol.

Hoewel jullie na de vakantie onderling geen rekening meer hoeven te houden met de anderhalve meterregel, geldt die afstandsregel nog wel voor jullie en docenten en docenten onderling. Daarnaast hebben we te maken met strakke richtlijnen op het gebied van hygiëne. Om de school met dit alles in goede banen te leiden zijn we druk bezig met het opstellen van een protocol. In de laatste week van de vakantie horen jullie hier meer over.

 

Voor nu een heel fijne en ontspannen vakantie gewenst! 

Met vriendelijke groet (mede namens al jullie docenten)

Lynette Vos, Mathijs de Vroome en Maurice van Daal

 

 Woensdag 24 juni 2020

?Beste leerlingen van klas 1 t/m 5,

Het einde is nabij! 

In twee opzichten:

1. De boeken worden ingeleverd en komende week hebben jullie nog een bijeenkomst met je mentor voor het ophalen van je rapport. Daarna is het vakantie! Het is jullie (en ons) van harte gegund!

2. Maar vooral ook: na de zomervakantie kunnen we weer met volledige klassen van start! Het was erg fijn om te horen dat ons kabinet genoeg ruimte zag om de beperkingen grotendeels op te heffen. Grotendeels, want er zijn nog wel een aantal zaken waar we rekening mee moeten houden, zoals met name de anderhalve meter afstand die er moet blijven tussen leerlingen en docenten. Met onze vaak volle klassen en drukke gangen is dat best een uitdaging. We gaan de tijd die ons nog rest tot de zomervakantie onder andere gebruiken om te zien hoe we dit op school kunnen vormgeven. Verder zullen vermoedelijk niet alle docenten vanaf het begin van het schooljaar aanwezig kunnen zijn. Docenten in risicogroepen, en daar zijn er een paar van bij ons op school, mogen vooralsnog alleen op afstand onderwijs geven. We gaan kijken hoe we dat gaan doen. 

Verder: de eerste schoolweek zal er komend schooljaar vermoedelijk iets anders uit zien dan gebruikelijk. Voor de vakantie horen jullie daar meer over.

Goed weekend! (mede namens al jullie docenten),

Lynette Vos, Mathijs de Vroome en Maurice van Daal

 Vrijdag 19 juni 2020

Beste leerlingen van klas 1 t/m 5,

Woensdag wordt duidelijk welk regime begin komend schooljaar voor het middelbaar onderwijs zal gelden. We zijn heel benieuwd. Jullie vast ook. Wat de uitkomst ook is, we zullen jullie spoedig na woensdag informeren over wat het voor ons als school betekent.

Vandaag een korte update:

 1. Inhaal en inhaal/herkansingen toets-tweeweekse;
 2. Rapporten en cijfers.?

1. Inhaal en inhaal/herkansingen toets-tweeweekse?

Komende week zijn de inhaal (onderbouw, maandag en dinsdag) en inhaal/herkansingen (bovenbouw, hele week) van de toetsen in de toets-tweeweekse. ?Het schema voor de bovenbouw is gisteren gemaild. De toetsen vinden plaats in K13 (onderbouw), De Koepel (klas 4) en de gymzaal (klas 5).

 

2. Rapporten en cijfers

Zoals eerder al gezegd, op jullie rapporten komen geen cijfers te staan. Van een aantal van jullie (met name uit klas 5) hebben we vragen gekregen over het verstrekken van cijferoverzichten voor bv vervolgstudies. Als je op dit moment zo'n cijferoverzicht nodig hebt dan kun je die aanvragen bij de administratie, maar in veel gevallen zal het handig zijn om daar even mee te wachten. Het is nu nog niet duidelijk hoe universiteiten met deze situatie omgaan. Zo hebben we begrepen dat het overgangscijfer van klas 5 naar 6 waarschijnlijk niet gebruikt gaat worden voor de decentrale selectie van aankomend jaar. Mocht het toch wel van belang blijken dat je een cijferoverzicht aanlevert dan is het nog de vraag welk overzicht het meest passend is (de gemiddeldes van de cijfers eerder dit jaar en de eindtoets of de gemiddeldes voor het SE). Daarom: als je niet nu al een overzicht nodig hebt kun je beter wachten tot er meer duidelijkheid is. We kunnen op elk moment nog een uitdraai maken.

Goed weekend! (mede namens al jullie docenten)

Lynette Vos, Mathijs de Vroome en Maurice van Daal

 Vrijdag 12 juni 2020

Beste leerlingen van klas 1 t/m 5,

Vandaag de volgende punten:

 1. Lokalenschema inzage A-toetsen + inschrijving herkansingen (voor klas 4 en 5).
 2. Schema boeken inleveren.

 

1. Lokalenschema inzage A-toetsen + inschrijving herkansingen (voor klas 4 en 5)

In deze bijlage (klik hier) vinden jullie het lokalenschema voor inzage van de door jullie gemaakte A-toetsen. In Zermelo kun je vinden wanneer je hiervoor op school kunt komen. 

De inschrijving voor de herkansingen is komende donderdag in Itslearning. Zorg dat je je inschrijft. Het is erg krap om alles te kunnen organiseren, dus je kunt echt alleen maar meedoen als je je donderdag inschrijft!

 

2. Schema boeken inleveren

In deze bijlage (klik hier) het schema voor boeken inleveren. Dit rooster komt ook in Zermelo te staan.

Nog even volhouden, het is bijna vakantie!

Met vriendelijke groet, mede namens al jullie docenten,

Lynette Vos, Mathijs de Vroome en Maurice van Daal

 Vrijdag 5 juni 2020

Beste leerlingen van klas 1 t/m 5,

Zie bijlages voor de update van deze week, met hierin de volgende punten:

1.      Eindejaarsschema
2.      Toets-tweeweekse
3.      Toetsenteruggave A-toetsen en inzien overige toetsen
4.      Inhaal en herkansingen
5.      Boeken inleveren
6.      Rapporten

Klik hier voor de brief.
Klik hier voor het eindejaarsschema.

 Vrijdag 19 mei 2020

??Beste leerlingen van klas 1 t/m 5,

In deze mail de volgende zaken:

1. Protocol aanwezigheid op school.
2. Algemene informatie over de toets-tweeweekse, inclusief een (iets) aangepast toetsschema.
3. Inzage A-toetsen.?
4. Komend schooljaar

 

1. Protocol aanwezigheid op school

In deze bijlage vinden jullie een protocol met alle (maat)regelen die we nemen om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM bij het open gaan van de school. Neem het goed door!  Dit is een algemeen protocol. Komende week volgt een protocol voor de toets-tweeweekse.

2. Toets-tweeweekse

We zijn druk bezig met de organisatie van de toets-tweeweekse. Hierbij alvast de grote lijnen:

 • Toetsen voor de onderbouw zijn in de K, voor de bovenbouw (grotendeels) in de T.
 • In de onderbouw maken leerlingen elke toets in hetzelfde lokaal. Bij twee toetsen op een dag blijven leerlingen tussendoor in het lokaal. Je krijgt volgende week een mail waarin staat in welk lokaal je je toetsen moet maken.
 • Ook in de bovenbouw krijgen leerlingen per mail door in welk lokaal ze een toets moeten maken (zal wel verschillen per toets). Er zijn zoveel als mogelijk verschillende lokalen voor leerlingen die de eerste, de tweede of beide toetsen van de dag moeten maken. Leerlingen die twee toetsen op een dag maken, hebben pauze in apart daarvoor ingerichte lokalen. De tweede toets maken ze daarna aan dezelfde tafel als de eerste toets.
 • Klas 4 heeft toetsen in de ochtend, klas 5 (grotendeels) in de middag.
 • Leerlingen met extra tijd zitten in een apart lokaal en beginnen op een eerder moment (meestal een half uur; volgende week meer informatie daarover).
 
Klik hier voor het aangepaste toetsschema (wijzigingen in geel). Het precieze rooster (zonder lokalen) komt vandaag in Zermelo te staan.
 

3. Inzage A-toetsen

Op woensdagmiddag 17 juni organiseren we een inzagemoment voor gemaakte A-toetsen in klas 4 en 5. Dit met het oog op de herkansingen de week erna. De precieze uitwerking volgt later.

4. Komend schooljaar

En dan komend schooljaar... Uiteraard is op dit moment niets zeker. Helemaal niet op een termijn van drie maanden, maar we moeten er ernstig rekening mee houden dat we komend jaar nog niet op de normale manier kunnen beginnen. In dat geval gaan we er wel alles aan doen om de ruimte die er komt om jullie op school te laten zijn zo goed mogelijk benutten. Op dit moment zijn we druk bezig met ideeënvorming. Daar willen we jullie ook graag bij betrekken. In de mentorvakken (en voor klas 5 in een apart vak) hebben we daarvoor fora aangemaakt. Je bent van harte welkom om je ideeën te delen en met elkaar het gesprek aan te gaan.
 
Goed pinksterweekend en tot volgende week!!

Met vriendelijke groet,? mede namens al jullie docenten,

Lynette Vos, Mathijs de Vroome en Maurice van Daal

 Woensdag 20 mei 2020

Beste leerlingen van klas 1 t/m 5,

Vandaag twee zaken:

1.       Voorlopig schema toets-tweeweekse;
2.       Op school komen als je afhankelijk bent van het OV.

1. Klik hier voor het voorlopige schema voor de toets-tweeweekse. Volgende week krijgen jullie meer informatie over hoe we het de komende weken precies gaan doen. Zoals jullie zullen begrijpen is het best lastig om alles goed te organiseren. Een (kleine) wijziging in het toetsschema is dan ook niet uitgesloten.

2. In de persconferentie van gisteren werd gezegd dat scholen voor het vervoer moeten zorgen van leerlingen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Voor onze school wordt bovenschools (door onze stichting, OOG) uitgezocht hoe hiermee om te gaan. Meer informatie komt later. Voor nu is het van belang om goed in beeld te hebben om wie van jullie het gaat. We hebben in een eerdere mail hier al eens naar gevraagd. Mocht je nog niet gereageerd  hebben doe het dan snel alsnog. Dus: als je afhankelijk bent van het openbaar vervoer om op school te komen en je ouders of jij hadden het nog niet gemeld, stuur een mail aan administratie@praedinius.nl.

Mede namens alle docenten wensen we jullie een fijn en ontspannen Hemelvaartsweekend!

Lynette Vos, Mathijs de Vroome en Maurice van Daal.?

 Woensdag 13 mei 2020

?Beste leerlingen van klas 1 t/m 5,

Klik hier voor het uitgebreide stuk met de volgende onderwerpen:

1. ‘Terug op school’;

2. Toets-tweeweekse;

3. Herkansingen klas 4 en 5;

4. Overgang.

Tot de volgende update!

Met vriendelijke groet, mede namens al jullie docenten,

Caroline Coppes, Lidwien Smeur, Lynette Vos, Mathijs de Vroome en Maurice van Daal
 


Vrijdag 8 mei 2020

?Beste leerlingen van klas 1 t/m 5,

Het lijkt er op dat we op 2 juni inderdaad weer voorzichtig open kunnen als school. Weliswaar met flink wat beperkingen (zie ook het eerste punt hieronder), maar toch. Met de beperkingen hadden we in onze planning al rekening gehouden. De mentorbijeenkomsten in de eerste week van juni en de toets-tweeweekse daarna kunnen dus gewoon doorgaan. We zien er naar uit jullie weer in levende lijve te zien!

Vandaag de volgende punten:

 • Inventarisatie "lastig op school komen".
 • Vooraankondiging nadere informatie toets-tweeweekse, herkansing en overgang.
 • Voor klas 3 en 4: deadline vakkenkeuze.
 • Voor klas 5: PWS-bijeenkomst.

Inventarisatie "lastig op school komen"

Zoals jullie wellicht weten is er deze week een voorlopig protocol verschenen over hoe we als school vanaf 2 juni weer open kunnen. Er zullen een boel zaken zijn waar we en ook jullie rekening mee moeten houden. Zo worden jullie geacht geen gebruik te maken van het openbaar vervoer om op school te komen, zeker als je binnen 8 kilometer van school woont. Voor leerlingen die verder dan 8 kilometer van school wonen en niet op de fiets kunnen of door ouders kunnen worden gebracht wordt nog gedacht over een regeling, maar bij deze alvast de vraag aan jullie om het te melden als je normaal gesproken echt alleen met het openbaar vervoer op school kan komen. Je mag je mail richten aan de administratie.

Vooraankondiging nadere informatie toets-tweeweekse, herkansingen en overgang.

We begrijpen heel goed dat jullie graag zo snel mogelijk willen weten waar je precies aan toe bent qua toets-tweeweekse, herkansingen en de overgang. We hebben echter nog enkele overleggen nodig voor we jullie die informatie kunnen geven. We hopen die begin volgende week afgerond te hebben en zullen jullie zo spoedig mogelijk daarna een mail sturen.

Voor klas 3 en 4: deadline vakkenkeuze.

20 mei is de deadline voor de vakkenkeuze voor komende jaar, zoals de heer Boonstra jullie ook al meegedeeld had. Als je na 20 mei toch nog wilt wijzigen, moet je een mail sturen aan het roosterbureau met het verzoek daartoe. We gaan er dan naar kijken, maar omdat we al aan de slag gaan met de groepsindeling en het rooster voor volgend jaar kunnen we niet garanderen dat alle verzoeken dan nog gehonoreerd kunnen worden. Met andere woorden, als je nog wat wilt wijzigen: doe het voor 20 mei.

Voor klas 5: PWS-bijeenkomst.

In klas 6 ronden alle leerlingen een profielwerkstuk af  over een onderwerp dat jij zelf uitkiest en waarvan jij ook een presentatie gaat geven in de laatste week voor de kerstvakantie. Het is de kans om iets te creëren  waarin alle vaardigheden die je hebt geleerd aanwezig zijn. Het profielwerkstuk is een onderdeel van het SE dat samen met het vak Maatschappijleer het combinatiecijfer vormt. Dit combinatiecijfer telt als volwaardig cijfer mee voor je eindexamen. In klas 5 kies je al een partner, een onderwerp, een begeleider en lever je al het zgn. plan van aanpak in voor de grote vakantie. A.s. dinsdagmiddag (12-5) geven meneer Bekkering en mevrouw Gombert via Teams van 12.30 tot 13.30 uitgebreid uitleg over het PWS. Alle leerlingen van klas 5 worden geacht hierbij te zijn, behalve de leerlingen met O&O. Als je echt niet kan moet je contact opnemen met mevrouw Gombert.

 

Met vriendelijke groet, mede namens al jullie docenten,

Lynette Vos, Mathijs de Vroome en Maurice van Daal.?
 
 


Vrijdag 8 mei 2020

Beste leerlingen van klas 6,

Velen van jullie zullen volgende week bezig zijn met inhaal en/of herkansingen van de laatste toets periode. Het rooster hiervan staat in Zermelo.

Zoals jullie begrijpen zullen we een aantal maatregelen in acht moeten nemen in verband met het corona virus. Onder aan de mail vinden jullie een lijstje met richtlijnen opgesteld door het RIVM. Het is belangrijk dat we de 1,5 meter afstand in acht nemen en dat we de handen desinfecteren. Verder zorgen we als school dat tafels en stoelen na gebruik ontsmet worden. Een paar zaken op een rij:

Toetsen

Alle toetsen vinden plaats in de gymzaal. Op maandag is wiskunde aan de beurt en het aantal kandidaten is zo groot dat we ook de lokalen T20 en T21 gebruiken.

Gymzaal: wiskunde B
T20-T21: wiskunde A

Veel toetsen zullen worden gescand en worden doorgestuurd aan de docenten. Dus:
- schrijven met zwart of blauw en op eventuele bijlages waarop met potlood gewerkt wordt, zorgen dat dat potlood goed zichtbaar is,
- papier niet vouwen of kreuken,
- voldoende regels openlaten tussen vragen om daar verbeteringen te kunnen opschrijven en die dus niet ergens tussen kriebelen.

Wanneer je klaar bent met de toets, lever je deze in bij de surveillant en ga je naar buiten. Wanneer de laatste 10 minuten zijn ingegaan van de toets, blijf je zitten en wachten tot de toets voorbij is. De surveillant zal jullie dan een voor een naar buiten laten gaan. Het verzoek is om niet met elkaar op school te blijven hangen.

Wanneer je ziek bent of om een andere reden niet op school aanwezig kunt zijn, moet je contact opnemen met mevrouw Smeur.

Looproute in de school

Gymzaal: je komt aan de achterkant van de T (Gymnasiumstraat) naar binnen en je volgt de gele lijnen naar de gymzaal. Je gaat de gymzaal in bij de eerste deur en je gaat naar buiten via de achterste deur en je volgt de gele looplijn die je naar de fietsenkelder brengt.

T20 en T21: je gaat gewoon de trap op naar boven naar de lokalen. Zowel in de gymzaal als in T20-T21 staan tissues en desinfecterende gel.

De gymzaal en de lokalen T20 en T21 zijn ruim op tijd open. Kom dus op tijd en niet op het laatste moment zodat je de maatregel van 1,5 meter goed is uit te voeren.

Wiskunde - rekenmachine

Op maandag is de herkansing wiskunde. Jullie hebben ongetwijfeld van je docenten gehoord dat je rekenmachine op de examenstand moeten staan. Hieronder een link van hoe je dit moet doen. Er wordt maandag ook op gecontroleerd.

Boeken mediatheek

Velen van jullie zijn volgende week op school i.v.m. inhaal/herkansing toetsen. Een deel van jullie heeft boeken geleend van de mediatheek. Het is handig om die volgende week mee te nemen als je toch naar school komt. Je kunt ze inleveren in de daarvoor bestemde dozen die staan bij de concie?rge T. Ik zorg ervoor dat ze weer in de mediatheek komen om ze vervolgens BOETEVRIJ in te nemen.

Adriana Strikwerda Mediatheek

Richtlijnen van het RIVM

 • Was uw handen
  • 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
  • Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg en was daarna uw handen.
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  • Dit geldt voor iedereen op straat, in winkels en op het werk als u een vitale functie heeft.
  • Maar niet thuis en ook niet op straat als het mensen zijn uit uw gezin of huishouden.
 • Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.

We wensen jullie allemaal een goede voorbereiding en veel succes!

Pauline Gombert
Lidwien Smeur
Lynette Vos
Mathijs de Vroome
Maurice van Daal

 

 Donderdag 23 april 2020

Beste leerlingen van klas 1 t/m 5,

Sinds dinsdagavond weten we waar we voor de rest van het schooljaar aan toe zijn: tot 1 juni blijft de school gesloten, daarna gaan we open, maar moeten ons dan wel aan de 1,5 meterregel houden. De zomervakantie zal naar alle waarschijnlijkheid gewoon starten op vrijdag op 3 juli, maar de promotie zullen we vrijwel zeker op een andere manier moeten doen.

De afgelopen dagen zijn we druk bezig geweest om op basis van het bovenstaande plannen te maken. De precieze uitwerking van sommige punten krijgen jullie later, maar de opzet van hoe we het gaan doen kunnen we al wel met jullie delen:

Tot 1 juni:

Tot 1 juni gaan we door met onderwijs op afstand. Dit blijven we doen met planners in Itslearning. Ook handhaven we de weektaken en blijven alle deadlines op de vrijdag. In de online-lessen doen we een aantal aanpassingen, mede gebaseerd op de resultaten van de enquêtes:

- We gaan werken met een vast rooster.

- Bijna elk vak gaat in elke jaarlaag twee lessen geven van 30 minuten.

- Alle lessen zullen zijn met de eigen klas/groep (dus geen lessen meer met meerdere klassen of de hele jaarlaag).

- De lessen worden geroosterd van 8.30 tot 12.45, met een kwartier pauze tussen 10.30 en 10.45.

- Er kunnen extra lesmomenten komen (voor hele groepen of voor een selectie van leerlingen). Dit is naar behoefte en kan door een docent ingepland en met jullie besproken worden. Die extra lesmomenten zullen meest in het begin van de middag zijn.

- Het rooster wordt met jullie gedeeld op maandag 4 mei aan het eind van de middag. Die dag zullen ook de planners voor de eerste week in Itslearning worden gezet.

Na 1 juni:

In de week van dinsdag 2 juni gaat de school naar alle waarschijnlijkheid weer open. Vanwege de 1,5 meterregel die dan hoogstwaarschijnlijk nog geldt, zijn we wel beperkt in wat we op school kunnen doen. We gaan in die eerste week bijeenkomsten plannen van klassen met hun mentor. Omdat we niet teveel leerlingen tegelijk op school kunnen hebben, zal dat vermoedelijk per jaarlaag zijn. Het onderwijs in die week zal verder nog wel gewoon online zijn, met een aangepast rooster.

Toetsweken

Van maandag 8 juni tot en met vrijdag 19 juni doen we een toets-tweeweekse, waarin je in principe van alle vakken een toets hebt. We doen een tweeweekse, omdat we vanwege de 1,5 meterregel niet alle toetsen van alle jaarlagen in een week kunnen doen. Meer info over inhoud en omvang van toetsen volgt later.

Deze toets-tweeweekse zal best spannend zijn, omdat je lang niet op school bent geweest, er veel toetsen zijn en je ondanks het thuiswerken niet goed weet hoe je er precies voor staat. Wij weten dat allemaal ook en zullen er zonder meer rekening mee houden. We vinden het goed om deze toets-tweeweekse te doen om te weten hoe jullie ervoor staan, maar zullen ons best doen om hem niet al te zwaar te laten zijn.

De toetsen voor klas 4 en klas 5 zullen alleen in de week van 8 juni zijn. De reden hiervoor is dat we de herkansingen van A-toetsen nog voor de vakantie willen doen. Voor klas 4 was dat sowieso al de planning, voor klas 5 is dit nieuw. We doen dit, omdat we jullie de mogelijkheid gaan geven ruimer herkansingen te laten doen dan in het PTA staat en het zeker dan fijn is om de cijfers voor je herkansingen ook te kunnen gebruiken voor de overgang. Ook hiervan volgt de precieze uitwerking later.

Overgang

Wat betreft de overgang: we begrijpen heel goed dat jullie graag willen weten waar je aan toe bent. Volledige duidelijkheid kunnen we echter niet geven, om de simpele reden dat we het zelf ook niet precies weten. Normaal gesproken hebben we overgangsnormen die zo zijn dat als je eraan voldoet je daarmee bewezen hebt een goede kans van slagen te hebben in het volgende jaar. Nu we het qua toetsing echt anders doen, valt de betekenis van die normen weg. Wat wel overeind blijft is de allesbepalende vraag wat je kansen zijn in het volgende jaar en de rest van de school. We zullen die kansen nu alleen op een andere manier moeten bepalen. We gebruiken hiervoor drie pijlers: je cijfers voordat de school sloot, de beoordeling van je werk tijdens de periode dat de school gesloten is (o/v/g) en je cijfers op de afsluitende toetsen (het werk dat je momenteel doet is dus wel echt van belang en wordt meegenomen in onze overwegingen). Als je op alle drie voldoende scoort is er geen twijfel: dan ben je uiteraard over. Als dat niet zo is dan gaan we je bespreken.

Tot zover. Voor nu een heel goede vakantie gewenst!

Met vriendelijke groet, mede namens al jullie docenten,

Lynette Vos, Mathijs de Vroome en Maurice van Daal.?

  

Blog 1920-1 beslaat de periode van 15 maart t/m 17 april 2020

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies