Corona Blog 2021

30-03-2021

Het nieuwste Corona-bericht in dit Blog is van dinsdag 30 maart 2021. Dit laatste bericht gaat over hoe de school weer deels open zal gaan in Periode 4.

 Vrijdag 2 april 2021

Beste leerlingen, ouders, docenten,

Vandaag werd jullie de brief gemaild over hoe periode 4 er definitief uit komt te zien. Athans, zo lang de huidige maatregelen van kracht zijn natuurlijk ;-)

Met vriendelijke groet, mede namens al jullie docenten,

Lynette Vos,
Mathijs de Vroome
Maurice van DaalDinsdag 30 maart 2021

Beste leerlingen, ouders, docenten,

Een tweetal berichten zijn vandaag via de mail met jullie gedeeld:

Met vriendelijke groet, mede namens al jullie docenten,

Lynette Vos,
Mathijs de Vroome
Maurice van Daal

 

 Vrijdag 19 februari 2021

Beste leerlingen,

In deze (lange) mail bespreken we een aantal zaken:

 1. Scenario’s voor na de voorjaarsvakantie;

 2. Klas 6;

 3. Toetsing;

 4. Extra ondersteuning klas 4 en 5;

 5. Invoer stroom- en profielkeuze klas 3 en 4;

 6. Enquête online-onderwijs.

Klik hier voor de volledige brief.

Met vriendelijke groet, mede namens al jullie docenten,

Lynette Vos,
Mathijs de Vroome
Maurice van Daal

 Donderdag 11 februari 2021

Beste leerlingen van klas 4 en 5,

Voor jullie zijn er berichten over de verplaatsing van de toetsweek en de mogelijkheid tot extra ondersteuning.

Met vriendelijke groet, mede namens al jullie docenten,

Lynette Vos,
Mathijs de Vroome
Maurice van Daal

 Woensdag 3 februari 2021

Beste leerlingen,

Zoals verwacht is gisteren helaas duidelijk geworden dat de school voorlopig grotendeels gesloten blijft. Op z’n vroegst zullen we weer meer open gaan na de voorjaarsvakantie, maar als dat al het geval zal zijn, dan met handhaving van de anderhalve meterregel. Leuk is anders (zacht uitgedrukt), maar we moeten het er mee doen. Ooit gaat het weer beter worden. Laten we ons daaraan vasthouden (en ondertussen wel lekker wandelen of hardlopen om ‘Grunn in’n moand’ te volbrengen).

Over het eindexamen voor klas 6 is op dit moment op landelijk niveau overleg gaande. De eindexamenregeling is in december al gewijzigd, maar er wordt nu gekeken of een verdere aanpassing wenselijk/noodzakelijk is. Zodra er meer duidelijk is, krijgen jullie dat uiteraard te horen.

Omdat de school gesloten blijft, zullen de online lessen voor klas 1 t/m 5 tot de voorjaarsvakantie zo blijven, volgens het huidige rooster.

Tot de toetsweek gaan de lessen van klas 6 ook volgens het bestaande rooster door. Alleen op donderdag 11-2 korten we enkele lessen in, om jullie wat meer tijd te geven om je voor te bereiden op de toetsen van vrijdag (het aangepaste rooster verschijnt in Zermelo).

Met vriendelijke groet, mede namens al jullie docenten,

Lynette Vos,
Mathijs de Vroome
Maurice van DaalVrijdag 15 januari 2021

Beste leerlingen,

Een relatief korte mail vandaag. Hierin de volgende punten:

 1. Rooster

 2. Lessen klas 6

 3. Toetsweek klas 4 en 5

1. Rooster

Zoals jullie mogelijk al gezien hebben, staat het rooster voor komende week in Zermelo (het rooster staat alleen bij komende week, maar geldt voor de online lessen en de lessen op school voor klas 6 ook voor de twee weken erna). Bij de lessen van klas 6 wordt de aanduiding “toets” gebruikt. Dat komt omdat de lessen vanwege afwijkende tijden ten opzichte van de online lessen alleen op die manier ingeroosterd konden worden. Voor alle duidelijkheid: het betreft dus gewoon lessen.

2. Lessen klas 6

Vanwege de anderhalve meterregel en het moeten combineren met de online lessen voor klas 1 t/m 5 was het niet eenvoudig om tot een goede opzet te komen. We hebben gekozen voor een systeem van blokuren voor elk vak, omdat het zo het meest eenvoudig was een rooster te maken met zo min mogelijk tussenuren en om ervoor te zorgen dat een docent per groep maar een keer op school hoeft te komen. Deze opzet is niet ideaal, maar vinden we binnen alle beperkingen wel de beste keuze. Het zal niettemin wennen zijn. We blijven daarbij in de gaten houden of er nog (kleine) verbeteringen gedaan kunnen worden.

De lessen worden (behalve voor een paar vakken die een vaklokaal nodig hebben) gegeven in de kantine T (kt), de gymzaal (eigz), de koepel (T28), T20/21 (T21) en T12/13 (T12) (tussen haakjes staat hoe de ruimte in Zermelo is aangeduid). In de gymzaal, kantine T en de koepel zit je met alle leerlingen van een klas/groep in een ruimte (op anderhalve meter afstand). Dit geldt ook voor T20/21 (de tussenwand is open). Bij gebruik van het digibord in T21 zal het scherm via Teams met het bord in T20 gedeeld worden. In T12/13 zit je als groep verdeeld over twee lokalen. Bij uitleg in het ene lokaal zal er gestreamd worden naar het andere lokaal.

Klik hier voor het protocol voor de lessen op school. Neem dat goed door.

3. Toetsweek klas 4 en 5

Klas 4 heeft alleen maandag nog toetsen en heeft vanaf dinsdag weer online les (start van periode 3)

Klas 5 heeft na maandag nog toetsen op woensdag, donderdag en vrijdag (dinsdag is vrij). De (online) lessen van periode 3 starten op maandag 25 januari.

Nog een paar praktische zaken:

- Leerlingen met extra tijd zitten elke toets in hetzelfde lokaal. Voor klas 4 is dat K20, voor klas 5 K21. Bij de eerste toets op maandag moeten de leerlingen met extra tijd eerder beginnen, zowel in klas 4 als in klas 5. Voor klas 4 (maatschappijleer) is dat om 8.30, voor klas 5 (Grieks) om 12.00.

- Bij Grieks voor klas 5 is de klas verdeeld over 2 lokalen, zie bijlage voor de verdeling. Dit was het voor vandaag. We wensen jullie een heel goed weekend!


Met vriendelijke groet, mede namens al jullie docenten,

Lynette Vos (conrector onderbouw)
Mathijs de Vroome (conrector bovenbouw)
Maurice van Daal (rector)

 Woensdag 13 januari 2021

Beste leerlingen,

Klik hier voor het eerste schoolbrede bericht over de Corona-situatie.

Met vriendelijke groet,

Lynette Vos (conrector onderbouw)
Mathijs de Vroome (conrector bovenbouw)
Maurice van Daal (rector)

 Dinsdag 12 januari 2021

Beste leerlingen van klas 4 en 5,

Bijgaand een eerste bericht over de eerste maatregelen die we nemen in verband met de toetsweek die morgen (woensdag 13 januari) zou beginnen...

Klik hier voor de brief over de toetsweek van klas 4 en 5.

Zo spoedig mogelijk volgen meer berichten!

Met vriendelijke groet,

Lynette Vos (conrector onderbouw)
Mathijs de Vroome (conrector bovenbouw)
Maurice van Daal (rector)

 Dinsdag 15 december 2020

Beste leerlingen,

In onderstaande bijlages vinden jullie informatie over hoe we in de start van 2021 omgaan met de schoolsluiting.

Met vriendelijke groet,

Lynette Vos (conrector onderbouw)
Mathijs de Vroome (conrector bovenbouw)
Maurice van Daal (rector)

 Maandag 14 december 2020

Beste leerlingen,

Vanaf woensdag gaan helaas alle scholen dicht. De schoolsluiting duurt (in ieder geval) tot en met zondag 17 januari.

Dinsdagochtend gaan we overleggen hoe we hier als school mee omgaan.

Maandag en dinsdag gaan de lessen en PWS-presentaties voor klas 6 gewoon door.

Het besluit van maandag om de PWS-presentaties van woensdag en donderdag uit te stellen tot na de kerstvakantie draaien we terug. Omdat het toegestaan blijft om klas 6 op school te hebben, gaan de presentaties voor klas 6 op woensdag en donderdag dus wel door.

Hoe we na morgen met de lessen (en toetsen) verder gaan laten we zsm weten.

Met vriendelijke groet,

Lynette Vos (conrector onderbouw)
Mathijs de Vroome (conrector bovenbouw)
Maurice van Daal (rector)

 Vrijdag 20 november 2020

Beste leerlingen en ouders/verzorgers van onze leerlingen,

Corona blijft ons bezighouden. Het gedoe en de beperkingen als gevolg van het virus zijn voorlopig nog niet voorbij. De berichten over werkzame vaccins zijn welkome lichtpuntjes aan de horizon, maar vooralsnog moeten we het doen met de situatie zoals die is.

In deze mail weer een aantal coronagerelateerde zaken.

 1. Mondkapjes;

 2. Ventilatie;

 3. Update handelingsrichtlijn bij klachten/besmetting;

 4. Beleid activiteiten en toegang school.

 5. Sinterklaas en Kerst.

1. Mondkapjes

Hoewel veel leerlingen er goed gehoor aan geven, willen we jullie nogmaals wijzen op het dringende advies mondkapjes te dragen buiten de lokalen. Mocht je vergeten zijn een mondkapje mee te nemen, dan kun je bij de concie?rge er eentje halen.

2. Ventilatie

In elk lokaal is een CO2-meter gei?nstalleerd. Uiteraard is de CO2-waarde niet een op een gekoppeld aan het risico op verspreiding van het virus, maar ze geeft wel een goede indicatie van de mate van luchtverversing. De CO2-meter geeft met een signaal aan of de CO2-waarde in het lokaal goed (blauw/groen) of te hoog (oranje/rood) is. Tijdens de les zal de docent in de gaten houden of de CO2- waarde goed is. De komende week gaan we kijken of het voldoende is om alleen tussen de lessen door het ventileren grondig te doen (ramen en deuren zoveel mogelijk open). Als tijdens de les geconstateerd wordt dat de CO2-waarde toch te hoog, zal er direct extra geventileerd worden.

3. Update handelingsrichtlijn bij klachten/besmetting;

In deze bijlage vinden jullie de nieuwste versie van de handelingsrichtlijn bij klachten die kunnen duiden op corona en bij vastgestelde besmetting met het virus. We herhalen hierbij tevens de dringende oproep om bij gezondheidsklachten die kunnen duiden op besmetting met corona thuis te blijven en je te laten testen, ook al zijn de klachten gering.

4. Beleid toegang school.

Om de risico’s op verspreiding van het virus in de school zoveel mogelijk te beperken, kiezen we ervoor om alleen personen van buiten toegang tot de school te laten hebben als hun aanwezigheid essentieel is voor de voortgang van het onderwijs. Dit houdt onder andere in dat we in principe geen afspraken maken met ouders op school en er ook geen ruimte is voor ouders om bij andere gelegenheden op school te zijn.

5. Sinterklaas en Kerst

Op vrijdag 4 december zijn er na het vierde uur geen lessen meer. Klassen hebben dan de ruimte op een coronaveilige wijze Sinterklaas te vieren.

Op vrijdag 18 december zijn er geen lessen. Alle klassen (inclusief de stamklassen in klas 5 en 6) komen de eerste twee lesuren in een lokaal bijeen voor een afsluitende activiteit. De afdelingsondersteuners (mevrouw Coppes en mevrouw Smeur) en mentoren overleggen over de invulling hiervan. Na deze activiteit is er voor klas 5 nog een selectie van de beste PWS-presentaties door leerlingen van klas 6 (vanwege corona en daardoor minder beschikbare ruimte in het lokaal is er voor vijfdeklassers geen gelegenheid om bij de presentaties te zijn die van maandag t/m donderdag gegeven worden. Meer informatie over de PWS-presentaties voor klas 6 volgt spoedig en zal gegeven worden door mevrouw Gombert).

Tot zover, hopelijk is bij de volgende update het licht aan het einde van de tunnel weer een stukje duidelijker zichtbaar.

Met vriendelijke groet,

Lynette Vos (conrector onderbouw)
Mathijs de Vroome (conrector bovenbouw)
Maurice van Daal (rector)

 Vrijdag 30 oktober 2020

Beste leerlingen,

Weer een aantal corona-gerelateerde zaken verzameld in een mail:

 1. Corona-richtlijnen
 2. Extra ondersteuning
 3. Gespreide pauzes

1. Corona-richtlijnen

Als school zijn we gelukkig nog open. Om van onze kant zo goed mogelijk ons best te doen om de school open te houden is het zaak om ons aan alle corona-richtlijnen te houden. In grote lijnen doen we en jullie het heel goed, maar er zijn wel wat aandachtspunten. Het liftgebruik is in een eerdere mail al aan de orde geweest. Ander punt is de mondkapjes. Die zijn weliswaar nog niet verplicht, maar het advies om ze te gebruiken in gangen, hal en kantine is wel dringend. Daarnaast is het zo dat ze op termijn (vermoedelijk 1 december) sowieso verplicht worden. Belangrijkste regel blijft de anderhalve meter afstand tussen jullie en docenten. Over het algemeen gaat dat heel goed, maar het blijft zaak hier op te letten, zowel voor jullie als docenten.

 

?2. Extra ondersteuning

Enige tijd geleden hebben we jullie geïnformeerd over een subsidie-aanvraag voor ondersteuning bij het dichten dan gaten in kennis en vaardigheden die ontstaan zijn als gevolg van corona-gerelateerde zaken. We zijn verheugd te melden dat onze aanvraag is gehonoreerd. Op dit moment zijn we aan het nadenken over de uitwerking. De resultaten van de eerste periode nemen we hierin mee. We streven ernaar na de kerstvakantie te beginnen. Nader bericht volgt.

3. Gespreide pauzes

In periode 2 blijven we werken met gespreide pauzes voor onder- en bovenbouw. Wel doen we een kleine aanpassing in het systeem voor bovenbouwklassen:

Bij lessen LO / O&O voor de bovenbouw op:

Kleine pauze

Grote pauze

1e + 2e uur

Gewoon na het 3e uur
(dus niet al na het 2euur)

 

3e + 4e uur

Na het 2e uur

Gewoon na het 5e uur
(dus niet al na het 4euur)

 

5e + 6e uur

 

Na het 4e uur

Lastig punt blijft dat de gespreide pauzetijden niet verwerkt kunnen worden in Zermelo en Magister. We hebben nogmaals gekeken of het niet toch gerealiseerd kan worden, maar helaas, het blijkt echt niet mogelijk.

Een fijn weekend!

Met vriendelijke groet, mede namens al jullie docenten,

Lynette Vos | conrector onderbouw
Mathijs de Vroome | conrector bovenbouw
Maurice van Daal | rectorDonderdag 8 oktober 2020

Beste leerlingen en ouders,

Vandaag stuurden wij alle ouders en leerlingen een brief in verband met enkele aanpassingen tijdens de toetsweken van klas 4-5.

Klik hier voor de brief.

Deze aanpassingen in de jaaragenda zijn ook gedaan in de online-jaaragenda. Deze kunt u hier online inzien

Tevens kunt u zich in uw eigen digitale agenda abonneren op de jaaragenda met behulp van deze iCal-link:
https://outlook.office365.com/owa/calendar/1b4ccd3068ce434d824f16cd7db827ad@praedinius.nl/3c83efbd15e9408481b592ebbd6787ee4821438168359295051/calendar.ics

 Vrijdag 2 oktober 2020

Beste leerlingen,

Weer een corona-update, met de volgende punten:

 1. Mondkapjes
 2. 10 dagen quarantaine (niet 14)
 3. Mediatheek
 4. Gespreide pauzes voor onder- en bovenbouw
  Let op: de gespreide pauzes gaan komende maandag al in!

 

1. Mondkapjes

Zoals jullie vast al hadden meegekregen, geldt landelijk vanaf maandag het dringende advies om mondkapjes te dragen in de gangen, hallen en kantines (niet in de lokalen). We nemen dit advies over, dus we verzoeken jullie dringend om vanaf komende week een mondkapje mee naar school te nemen en op bovengenoemde plekken te dragen. Vanuit onze stichting (OOG) wordt gewerkt aan het verplicht maken van het mondkapje. Vermoedelijk zal de verplichting na de herfstvakantie ingaan.

 

2. Quarantaine nu 10 dagen (niet 14)

In de laatste versie van het corona-protocol dat we met jullie gedeeld hebben stond dat je 14 dagen in quarantaine moet als een gezinslid positief getest is op corona. Dat klopt niet. Oorspronkelijk was de quarantaineduur inderdaad 14 dagen, maar dat is inmiddels veranderd in 10 dagen.

 

3. Mediatheek

De afgelopen weken was de mediatheek vanwege beperkte bezetting niet hele dagen open. In deze tijden waarin er helaas meer lestuitval is dan gebruikelijk is het handig als jullie een plek hebben om in de tussenuren die hierdoor ontstaan met je schoolwerk aan de slag te kunnen. We zijn daarom blij te kunnen melden dat vanaf volgende week de mediatheek weer langere openingstijden kent:

 • Ma: 10.00-16.00 (uitleen alleen van 10.00-13.00)
 • Di: 10.00-16.00 (uitleen alleen van 10.00-13.00)
 • Wo: 10.00-16.00 (uitleen alleen van 10.00-13.00)
 • Do: 10.00-16.00 (uitleen alleen van 10.00-13.00)
 • Vrij: 10.00-16.30 (uitleen hele dag)

 

4. Gespreide pauzes voor onder- en bovenbouw

Om overvolle kantines en hallen in pauze tegen te gaan, gaan we werken met gespreide pauzes voor onder- en bovenbouw:

 • Onderbouw heeft pauze na het 2e en 4e uur (zoals nu ook al het geval is);
 • Bovenbouw heeft pauze na het 3e en 5e uur; 

Als uitzondering op het bovenstaande geldt dat bij een blokuur O&O en LO er geen pauze tussen beide uren is (dus bijvoorbeeld voor een bovenbouwleerling die het 3e en 4e uur O&O heeft is de kleine pauze toch al na het tweede uur; ook zijn er enkele klassen in de onderbouw die LO hebben op 2 uren waar normaal gesproken een pauze tussen zit, bijvoorbeeld het 2e en het 3e uur, voor zo’n klas is er dan pauze na het 3e uur in plaats van na het 2e uur).

Komende week (vanaf maandag 5 oktober) gaan we al werken met bovenstaande regeling! We beschouwen deze week als testweek. Als het goed draait gaan we, na afstemming met de MR, na de herfstvakantie op dezelfde manier verder, maar het kan ook zijn dat we na komende week aanpassingen doen.

Let op!

Het is helaas niet mogelijk om in Magister en Zermelo te werken met gespreide pauzes. Dit betekent dat voor bovenbouwleerlingen de werkelijke lestijden van het 3e en 5e uur (respectievelijk 10.20 – 11.15 en 12.30 – 13.25) afwijken van de lestijden die in Magister en Zermelo staan (10.40 – 11.35 en 13.00 – 13.55) (behalve O&O en LO; zie boven). Houd hier rekening mee!

Het belschema wordt wel aangepast: er zal een bel gaan om 11.15 en om 13.25 om het einde van respectievelijk het 3e en het 5e lesuur en daarmee het begin van de kleine en grote pauze voor de bovenbouw aan te duiden.

Klik hier voor de schema’s van zowel de onder- als bovenbouw (waarbij rekening gehouden moet worden met bovengenoemde uitzondering).

Met vriendelijke groet, mede namens jullie docenten, 

Lynette Vos, Mathijs de Vroome en Maurice van Daal

 Vrijdag 25 september 2020

Beste leerlingen,

Het schooljaar is inmiddels zes weken oud. Hoewel een aantal zaken onpraktisch blijven, wennen we langzamerhand met z’n allen aan de situatie waar we mee te maken hebben. In deze mail bespreken we een aantal punten die gerelateerd zijn aan corona.

 1. Corona-protocol

 2. Gespreide pauzes

 3. Hoe te handelen bij klachten?

 4. Als je thuis komt te zitten.

 5. Ventilatie.

 

1. Corona-protocol

Hier vinden jullie de laatste versie van het corona-protocol, zoals wij het hier op school hanteren. Ten opzichte van de vorige versie zijn er een paar kleine wijzigingen (aangegeven in rood). Eentje halen we er even uit: ook voor leerlingen van 18 jaar en ouder zien we een melding van thuisblijven vanwege corona graag gedaan worden door een ouder.

We zien dat het volgen van de regels door jullie over het algemeen nog steeds heel goed gaat. We willen jullie er alleen wel nogmaals op wijzen dat je pas na de bel de gangen in mag, zodat docenten daarvoor de gelegenheid hebben om naar de lokalen te gaan.

 

2. Gespreide pauzes

Nu de herfst er aan komt zal het vaak minder goed weer zijn en dus minder aantrekkelijk om buiten pauze te houden. Hierdoor kan het erg druk worden in de kantines en hallen. Om dit tegen te gaan zijn we van plan te gaan werken met gespreide pauzes. In grote lijnen is dat plan als volgt: de bovenbouw heeft pauze na het 3e en 5e uur, de onderbouw gewoon na het 2e en 4e uur. Het plan ligt op dit moment ter instemming bij de MR. Zodra we akkoord krijgen, zullen we jullie verder informeren. We willen de gespreide pauzes in laten gaan in de week van 5 oktober.

 

3. Hoe te handelen bij klachten?

In dit bestand “Handelingsrichtlijn corona-klachten” kunnen jullie precies zien hoe jij en je ouders moeten handelen bij klachten, het ondergaan van een test en bij het krijgen van een, negatieve of positieve, uitslag. Omdat hier enige onduidelijkheden over waren, willen we nogmaals benadrukken dat je na een negatieve testuitslag gewoon op school mag komen, ook al heb je nog klachten. Alleen als de klachten verergerd zijn of je hebt er nieuwe bijgekregen moet je thuisblijven en je opnieuw laten te testen. Deze handelingsrichtlijn is in lijn met het VO-protocol en geldt voor alle leerlingen (dus ook als je jonger dan 13 bent).

 

4. Als je thuis komt te zitten

In de situatie waar we nu in zitten is de kans dat je, voor kortere of langere tijd, thuis komt te zitten groter dan in een gewoon schooljaar. Als dit gebeurt kun je in Itslearning terecht om te zien wat qua schoolwerk van je verwacht wordt. Afhankelijk van het vak vind je hier ook materiaal om zelfstandig mee te werken. We werken er hard aan om dit goed op orde te krijgen.

Van een aantal van jullie of van jullie ouders hebben we nogal eens de vraag gekregen of we niet de lessen kunnen streamen. Hoewel we begrijpen dat streamen soms meerwaarde kan hebben, gaan we dit niet doen. De redenen die we hiervoor hebben zijn als volgt:

-  Een fysieke les is niet bedoeld om op afstand te volgen. Het zal voor een docent vaak niet mogelijk zijn de les aan te passen aan leerlingen die de les op afstand volgen, zonder dat dit ten koste gaat van leerlingen die de les in het lokaal meemaken. In veel lessen is streamen van wat er in een lokaal gebeurt dan ook grote delen van de tijd (en soms zelfs in het geheel) niet zinvol.

-  Het filmen van lessen is risicovol, omdat er altijd de kans bestaat dat een stukje wordt opgenomen en via het internet wordt verspreid. We willen onze docenten, maar ook jullie (vandaar ook dat geen opnames met de mobiele telefoon zijn toegestaan) hier tegen in bescherming nemen.

-  Qua netwerk is het ook niet mogelijk om vanuit alle lokalen tegelijk een live- videoverbinding te hebben.

Al met al vinden we dat het bedienen van leerlingen die thuis zitten via Itslearning, inclusief het zoveel als mogelijk beschikbaar maken van digitaal lesmateriaal, een betere manier dan te streamen.

Over hoe we ermee omgaan als je veel toetsen mist, volgt binnenkort nader bericht. We werken in ieder geval aan een aangepast inhaal- en herkansingsschema van A-toetsen voor de bovenbouw.

 

5. Ventilatie

Met het naderende koudere weer zal het minder aangenaam zijn om in lokalen te zijn waar alle ramen en deuren open staan. Op dit moment wordt uitgezocht of het open hebben staan van de bovenste ramen voldoende is. Zo niet, dan wordt er naar alternatieven gekeken (zowel voor de luchtzuivering als voor aanvullende verwarming).

Tot zover. We hopen dat we ondanks de toenemende zorgen over de ontwikkeling van het virus open kunnen blijven en jullie (grotendeels) in het lokaal kunnen blijven begroeten!

 

Met vriendelijke groet (mede namens jullie docenten), 
Lynette Vos, Mathijs de Vroome en Maurice van Daal

 Vrijdag 14 augustus 2020

Beste leerlingen,

Hier vind je  de informatie die nodig is voor de start van het schooljaar.

 Corona Blog 1920-2 (23 april - zomer 2020)
Corona Blog 1920-1 (15 maart - 17 april 2020)

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies